soft_mjukvarut

Mjukvaruutveckling

Vi erbjuder effektiv mjukvara

Försäljning och självbetjäning online

Vi hjälper dig skapa plattformarna för framtidens affärer. Baserat på vår mångåriga erfarenhet visar vi dig hur din organisation identifierar och implementerar de åtgärder som är rätt utifrån verksamhetsbehovet.

[Läs mer]

IoT – Internet of Things

Vi lägger grunden för system där du har full kontroll – från gränssnitt till hårdvara. Våra utvecklare står beredda att hjälpa till med t.ex. insamling och presentation av data eller integration med befintliga mjukvarusystem.

[Läs mer]

Mobila arbetssätt

Med vår hjälp kan du införa mobila arbetssätt och därigenom lägga grunden för effektivare resurshantering och bättre kundservice. Du kan även minska den manuella arbetsbördan och eliminera felkällor.

[Läs mer]

Mobila biljetter

Vi har gjort flera succéprodukter för stora kunder och delar gärna med oss av vårt kunnande. Det kan handla om biljettlösningar för resor och inträden, men även om olika typer av årskort och medlemskort.

[Läs mer]

Vi har rätt kompetens för dagens och framtidens utmaningar

Mjukvarulösningar av alla typer

Kontakta oss när du behöver

  • få hjälp av vana problemlösare
  • förstärka dina ordinarie mjukvaruteam
  • anlita specialkompetens.

Vi erbjuder effektiv mjukvara som

  • skapar konkurrensfördelar i form av funktionalitet och nya affärsmöjligheter
  • möter dagens behov när det gäller teknisk pålitlighet, integration och underhåll
  • är förberedd för framtiden och kan utökas när nya behov uppstår

Samarbetsmodeller anpassade till din verksamhet

Vi sätter en ära i att vara en ovanligt lyhörd och flexibel leverantör som ger dig full insyn i utvecklingen av din lösning. Därför utarbetar vi alltid betalningsmodeller utifrån våra kunders förutsättningar och behov. Sålunda kan vi jobba på ”klassiskt vis” med löpande räkning, fastpris eller takpris. Men vi har också färdiga modeller för betalning per sprint eller för levererat värde.

Eller varför inte löpa linan ut och låta oss ta hand om hela lösningen med utveckling, drift och underhåll? Då kan du ägna dig åt det som är viktigast – dina kunder och din affär. Kontakta oss så kan vi beskriva några kund-case!