Premiär för Turn the costs around i Stockholm

Upplever du att mjukvaruutvecklingen på ditt företag tar för lång tid? Undrar du varför ledtiden och kostnaderna skenar i väg utifrån era kalkylerade planer? Har dina medarbetare och kollegor tappat motivationen? Turn the costs around – while keeping control of your software development är en ögonöppnare för dig som vill få tillbaka motivationen, inspirera kollegorna samt sänka era kostnader.

Kursen som har premiär i Stockholm den 26:e september 2017 adresserar samtliga ovanstående frågeställningar. Med ett tydligt syfte, att skapa bättre förståelse samt lyfta blicken mot applicerbara lösningar i praktiken som passar just dig och din organisation, läggs stor vikt på att visualisera typiska fallgropar.

För att få insikt i grundorsakerna som skapar problemen krävs ett helikopterperspektiv så att hela systemet kan analyseras. Det är så vi synliggör fallgroparna under kursen berättar Peter Horvath, Agile coach och trainer.

Kursen fokuserar på aspekterna ledtid, kostnad och värdeskapande där teori blandat med diskussioner och praktiska övningar utgör grunden för en detaljerad analys av två konkreta case.

Som kursdeltagare följer du med på en spännande resa där vi presenterar två företag som står inför samma utmaning. Genom interaktion, dialog, visualisering och övningar går vi från klarhet till klarhet när det gäller skillnaderna i hur de båda företagen tar sig an utmaningen. Vi kommer gräva ner oss på djupet när det kommer till vad det egentligen är som gör att det går mycket smidigare för det ena företaget berättar Jeanette Jealmo,  Agile coach och trainer.

För mer information om kursen besök:

Turn the costs around

Master Continuous Delivery like a pro

Albert Rigo, seasoned consultant in the software business, combined his professional passion (Agile way-of-working) with his private hobby (board games). The result was Continuous Delivery – the game.

 

”I have always thought that gamification is a great way to teach things,” says Albert Rigo. ”Playing games gets different parts of the brain working and makes it easier to remember things. I have also made a few games previously that I’ve played with the children at home. That’s why a colleague – Christian Pendleton – and I came up with the idea that a game that can teach Continuous Delivery (CD) was a good idea.”

Albert Rigo, M.Sc., has been working in the software industry for fifteen years – everything from developer and software architect to team leader and Configuration Manager. He thinks that CD is interesting because it brings in agile thinking in software processes, since the values described by The Agile Manifesto are exactly what CD implements.

”I have always thought that automation is the key to effectivity; when you’re working with your computer, it’s the computer that should do all the boring, repetitive work. So CD is simply a modern way of working,” says Albert Rigo. ”But most important of all is that the people who actually make the change, i.e. the developers, have the opportunity to take responsibility for their change right the way through to the end user, and – hopefully – get feedback from him.”

Albert Rigo thought the most enjoyable part of making the game was designing the ‘Events’ cards – cards that represent reality’s impact on software development.

”These unexpected events can be anything from ”lack of time” to ”old test cases,” he says. ”These cards were fun to invent, and I had help from a number of colleagues.”

Albert Rigo hopes that The Agile Community can benefit from the game. He believes that it will be used mainly for training purposes to give an overview of the terms used in a CD-based delivery pipeline.

”But in fact the game is for everyone – not just for developers or project managers. It raises awareness of what CD stands for and what its benefits are. It can also be used as a team-building game.”

Continuous Delivery – the game released by Softhouse and available for purchase.

Softhouse in Sarajevo expands – together we grow

Vernisa Rejhan, COO of Softhouse Office in Sarajevo has shared her professional story for Ladies In, the magazine for professional women in business in Bosnia and Hercegovina.

Having lived in Sweden for the past 25 years, Vernisa has decided this year to move to Sarajevo and further develop her leadership skills, contribute to Softhouse expansion and growth of young IT professionals in Bosnia and Hercegovina. As Bosnian-Swede, Vernisa holds the two countries close to her heart and has for the past 10 years worked for building bridges between them.

The position in Softhouse, along with Softhouse values and the cooperation with a great team of IT developers and the CEO Himzo Musić, have given her a professional playground that she has missed until now, combining the best of Sweden and Bosnia – Vernisa expresses.

 

For more information please contact: 
Vernisa Rejhan at 0038765064289 or send an email.

The Hackademy III tar sin form i Malmö

The Hackademy III tar sin form i Malmö

 

Mer än ett år har gått sedan Softhouse var med och skapade Talent Without Borders. Målet var, som många av er säkert minns, att hjälpa nyanlända få kvalificerade arbeten i Sverige. Efter två lyckade omgångar av så kallad Hackademy, där majoriteten av tidigare deltagarna idag har jobb, är det dags att dra igång The Hackademy’ för tredje gången.

Det är med stor glädje vi meddelar att projektägare för Hackademy III är Läkare Utan Gränser – en seriös och kompetent hjälporganisation med världen som arbetsfält. De 10 deltagare som utgör Hackademy III besitter kompetenser som sträcker sig från webbutveckling, C#/.NET. till databaser. Teamets uppdrag är att bygga en första version av ett verktyg för att administrera viktiga resurser i fält för Läkare Utan Gränser. Den exakta tekniska plattformen är inte fastställd men kommer preliminärt att bli en webbaserad front-end och en Cloud-baserad backend. Vi på Softhouse, tillsammans med resterande partners i Talent Without Borders, känner oss trygga med att skapa något användbart utifrån detta gedigna samarbete.

Vid sidan om det tekniska spåret kommer Talent Without Borders i år att driva ett parallellt spår som benämns ”Soft Skills”. Målet med detta spår är att introducera deltagarna till den svenska arbetsplatsen som sådan samt ge god förståelse för de företagskulturer som råder inom IT-branschen. Deltagarna kommer ta del av sessioner under projektets gång för att bland annat diskutera gruppdynamik, roller och ledarskap. Tillsammans med våra partners ser vi på Softhouse fram emot att göra allt vi kan för att förbereda samt hjälpa deltagarna att få kvalificerade arbeten i Sverige.

 

Vill ni veta mer om Talent Without Borders & The Hackademy III? 
Kontakta Mats Petersen, VD för Softhouse Consulting Öresund AB, på 070-5987213 eller skicka ett mail.

Softhouse bildar nytt dotterföretag – inriktat på att äga och utveckla bolag

 

Den 1 januari bildade Softhouse Consulting Öresund AB ett nytt dotterbolag: Softhouse Invest AB, med kontor i Malmö. Företaget, som leds av Stefan Johansson, är inriktat på att förvärva och utveckla bolag inom IT-området.

 

Enligt bolagsordningen ska verksamheten hos Softhouse Invest AB vara “att sälja managementtjänster, äga och förvalta bolag inom IT-området samt idka därmed förenlig verksamhet.” Fokus kommer att ligga på att köpa in företag inom branscher där Softhouse-koncernen redan idag har kunnande och expertis för den värdeskapande processen.

Vi kommer att förvärva sådana verksamheter som vi kan hjälpa till att utveckla. Koncernen ska utgöra en riktigt bra partner, oavsett om det handlar om utveckling av produkter eller  arbetsmetodik, säger Stefan Johansson, nytillträdd vd för Softhouse Invest AB.

 

Sedan tidigare är Softhouse delägare i ett par företag, bland annat T-Kartor i Kristianstad. Tidigare uppköp har dock handlat om att fånga goda tillfällen i flykten, medan det nya företaget kommer att följa en tydlig strategi.

För vissa företag kommer vi att vara inriktade på att skapa en konstant och uthållig lönsamhet, säger Stefan Johansson. För andra kommer vi att vara mer inriktade på att höja värdet, kanske för en framtida avyttring. I vissa fall kanske endast delar av verksamheten byter ägare.

 

Om Softhouse

Softhouse Consulting Öresund AB är ett svenskt, privatägt, IT-konsultföretag specialiserat dels på utveckling, underhåll och anpassning av mjukvara, dels på verksamhetsutveckling. Företaget är ett av de ledande företagen i Skandinavien på Lean & Agile. Softhouse grundades 1996 och har idag cirka 200 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö, Karlskrona,Växjö, Helsingborg samt Sarajevo.

 

För mer information, kontakta Stefan Johansson, Softhouse Invest (stefan.johansson@softhouse.se; 0706-30 04 53).

Softhouse investerar i Pitchler

Softhouse investerar i Pitchler – en tjänst som hjälper jobbsökare

 

Softhouse Invest har gått in som delägare i Pitchler Global AB. Detta nystartade Växjö-företag erbjuder mobila tjänster inom rekrytering. Man utgår från jobbsökaren och erbjuder bland annat en personlig pitch via video.

 

Bakom Pitchler Global AB står en grupp lokala entreprenörer med mångårig erfarenhet inom innovation, produktutveckling och marknadsföring. Idén till tjänsten har sprungit ur det växande behovet för aktivt jobbsökande som präglar dagens arbetsmarknad. Stommen för den personliga presentationen är en kort video i form av en så kallad elevator pitch. Tjänsten befinner sig för närvarande i beta-fas, men man beräknar att lansering kommer att ske i mars.

– Tjänsten ligger väl i tiden och företaget passar in i vår investeringsstrategi, säger Stefan Johansson, VD för Softhouse Invest AB. De erbjuder en efterfrågad produkt, en intäktsström, upparbetade partners och ett rutinerat team. Vi på Softhouse kan bidra med erfarenhet och bredd inom mjukvaruutveckling. Vi ser ljust på framtiden för Pitchler!

– Vi har höga förväntningar på samarbetet med Softhouse, säger Peter Thorin, VD för Pitchler Global AB. De är den perfekta partnern för att förverkliga våra tekniska och affärsmässiga ambitioner. Och genom att ha Google som partner – via Softhouse – kan vi ta våra första steg mot att nå ut globalt med vår pitching-app.

 

Vill ni veta mer om vår investering i Pitchler? 
Kontakta Jenny Rosencrantz, kommunikationschef, på 070-941 82 65 eller skicka ett mail till jenny.rosencrantz@softhouse.se

Softhouse öppnar kontor i Helsingborg

Softhouse Consulting Öresund AB etablerar lokal verksamhet i Helsingborg. Platschef blir Staffan Broomé.

 

Det var den 1  januari 2017 som Softhouse öppnade sitt sjunde kontor, beläget i Frihamnen i Helsingborg. Etableringen tog sin form bland annat för att stärka samarbetet med IKEA IT. 

– Det här stärker inte bara det lokala samarbetet med vår partner IKEA IT, utan gör det möjligt för oss att ytterligare utveckla vår närvaro i Öresundsregionen, säger Mats Petersen, VD för Softhouse Consulting, Malmö, för vilket det nya kontoret utgör en filial.

Inledningsvis kommer det nya kontoret att ha 10 anställda utvecklare samt Staffan Broomé som får titeln Unit & Business Development Manager. Broomé har lång erfarenhet av affärsutveckling och marknadsföring inom IT-branschen.

 

Om Softhouse

Softhouse Consulting Öresund AB är ett svenskt, privatägt, IT-konsultföretag specialiserat dels på utveckling, underhåll och anpassning av mjukvara, dels på verksamhetsutveckling. Företaget är ett av de ledande företagen i Skandinavien på Lean & Agile. Softhouse grundades 1996 och har idag cirka 200 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö, Karlskrona,Växjö, Helsingborg samt Sarajevo.

 

För mer information, kontakta Staffan Broomé, Unit & Business Development Manager (staffan.broome@softhouse.se; +46 702 17 60 02).

Premiär för DevTribe i Karlskrona

En community som vill inspirera utvecklare

DevTribe Gathering (DTG) är ett nytt forum som kommit till för utvecklare av utvecklare som brinner för kod, designmönster och arkitektur som håller måttet. Nu breddar Softhouse Consulting AB detta forum geografiskt och öppnar upp dörrarna i Karlskrona den 16:e mars 2017  med temat JavaScript: Vad är nytt imorgon. Från erfarenhet samt flera år i branschen vet vi att många företag ser JavaScript som vår tids lingua franca. Det används överallt, inte bara på webben utan ända från molnen ner till mikrokontrollers. Dessutom rör sig dess ekosystem i en rasande fart, kompetens åldras snabbt, nya ramverk föds varje dag medan andra överges. Under denna Gathering hålls blixttal kring ämnet samt open space sessioner för att besvara frågor som:

  • Hur kan en IT-avdelning möta denna värld?
  • Vilka ramverk ska jag satsa på, vilka ska överges?
  • Hur håller jag en hög kompetens utan att bränna ut mig?
  • Är react verkligen bättre än angular?

Vill du vara med och ta del av diskussioner om hur olika företag har hanterat JavaScript och dess utmaningar? Ta chansen att kostnadsfritt anmäla dig till DevTribe Gathering i Karlskrona. Alla som är angelägna om att utveckling ska hålla professionell kvalitet är välkomna. Säkra din plats redan idag:

Eventbrite - DevTribe Gathering 4

DevTribe Gathering: www.devtribe.se

Softhouse först i Sverige med Swish i biljett-app

 Användarsuccé när Softhouse integrerar Swish i Östgötatrafikens biljett-app

 

I den nya versionen av Östgötatrafikens app kan resenärerna numera välja Swish när de betalar biljetten. Responsen från kunderna har varit över förväntan: redan efter en vecka betalades var fjärde köp i appen med Swish.

 

Lördagen den 14 januari rullade Softhouse AB ut en uppgraderad version av Östgötatrafikens biljett-app – den första i Sverige som erbjuder Swish som betalningslösning. Första dagen valde 10 procent av app-användarna att betala på detta vis, och efter en vecka, hela 25 procent.

 Vi ville göra det ännu enklare för kunderna att betala biljetten i appen, därför är vi glada att kunna erbjuda Swish som en ny betalningslösning, säger Eva Jylltorp, kommunikationschef på Östgötatrafiken.

 

Swish för privatpersoner har funnits i Sverige sedan 2012 och har idag cirka fem miljoner registrerade användare. Hittills har det mest handlat om att privatpersoner har fört över pengar till varandra, men nu satsar Swish stort på relationen mellan konsument och företag.

Ambitionen med vår nya tjänst Swish Handel är att betala enklare vid fler tillfällen, till exempel vid e-handel, säger Anna-Lena Wretman, VD för GetSwish AB. Det glädjer oss att Östgötatrafiken vill vara så tidigt ute med att erbjuda Swish som betalningslösning i sin app och att det snabbt har blivit så populärt.

 

Vi tror på Swish som betalningslösning och det är därför vi har ansträngt oss lite extra för att ligga först i spåret när det gäller biljett-appar, säger Ola Persson, affärsansvarig för Mobila biljetter på Softhouse AB i Malmö. Vi är övertygande om att 2017 kommer vara året då många kollektivtrafikbolag väljer att integrera swish i sina lösningar – vi har märkt av ett kraftigt ökat intresse för Swish från kunder och även andra intresserade som vill höra mer om hur tjänsten kan integreras med befintliga biljett-appar.

 

Vill ni veta mer om våra mobila biljettlösningar?
Kontakta Ola Persson på 0708-30 84 74 eller skicka ett mail till ola.persson@softhouse.se

 

 

Smarta- och användarvänliga mobila biljetter för Softhouse till London

Med smarta- och användarvänliga mobila biljetter i fickan reser Softhouse till London som utställare på världens största sammankomst för kollektivtrafik, Transport Ticketing Global.

Det var med stor glädje och entusiasm som Softhouse den 14 januari 2017 släppte en uppgraderad version av Östgötatrafikens biljett-app, en version som tog dem steget längre i erbjudandet av användarvänliga biljettlösningar. Softhouse blev därmed först i Sverige att integrera och erbjuda Swish som betalningslösning för resenärer inom kollektivtrafiken.

– Nu vill vi testa vårt mobila biljett-erbjudande på den internationella marknaden och valde därför en mässa som drar till sig kollektivtrafikbolag och leverantörer från hela världen säger Ola Persson, affärsansvarig för Mobila biljetter på Softhouse AB i Malmö.

 

Vill ni veta mer om våra mobila biljettlösningar?
Kontakta Ola Persson på 0708-30 84 74 eller skicka ett mail till ola.persson@softhouse.se