3 frågor – Sam Kishaish Agil coach

SamBlogg – Talking Agile

Vad jobbar du med just nu?

I ingen speciell ordning: hjälper ett av Sveriges största försäkringsbolag med agil utveckling, förbereder ett föredrag om agil HR som jag ska hålla i Amsterdam i slutet av november, coachar vårt lokala Salesforce-team, planerar lean tribe, dev tribe, biz tribe och föredrag för Stockholmsregionen, skriver på en e-bok om distribuerade agila team, och jobbar med att ta fram nya erbjudanden inom agil coachning. Jag bloggar även, försöker uppdatera på veckobasis. Följ gärna Talking Agile om du är intresserad av mina tankar och reflektioner kring aktuella och intressanta ämnen inom den agila sfären.

Varför är du på Softhouse?

Jag pratade på en lean tribe, och sen kom jag aldrig riktigt därifrån! Jag tycker att lean tribe verkligen exemplifierar varför jag valt att jobba på Softhouse: jag är stolt över att vi inte bara pratar om hur bra vi är på agile, utan vågar dela med oss av vår tid och kunskap till alla som vill komma och prata agile med oss. Transparens och kollaboration är nyckelord i den agila världen, och sättet vi arbetar med kunskapsspridning är enastående exempel på hur man kan inkludera agila värderingar i sin företagskultur.

Jag kommer från en karriär inom större konsultbolag, och även om det finns fördelar med storleken så tycker jag att den begränsar agiliteten. Ett framgångsrikt coachinguppdrag kräver en nära dialog med kunden från första början, och på Softhouse är vi väldigt bra på att inkludera konsulterna tidigt i säljprocessen, vilket ger mig optimala förutsättningar för att kunna leverera det kunden behöver.

Brinner du extra mycket för något?

Distribuerade team och agile business. Distribuerade team är nästa stora utmaning inom agile. Dels så kommer konkurrensen om de skickligaste kunskapsarbetarna att öka, och de företag som bara är villiga att tillsätta en tjänst i en specifik stad kommer halka efter de som kan söka efter talanger över hela världen. Men framtidens talanger kommer också ställa högre krav på frihet och mobilitet; en arbetsgivare som har bra lösningar för att kunna arbeta distribuerat kommer ha en enorm fördel på arbetsmarknaden.

Agile business är det naturliga steget efter lean startup. När marknaden förändras snabbare och snabbare så kommer vinnarna inte alltid vara de med mest pengar och starkast varumärke. Det kommer vara de som snabbast kan anpassa sig till de nya förutsättningarna som gäller på deras marknad.

 

Vill du veta mer? Följ Sam Kishaish blogg och ta del av intressanta – aktuella – ämnen