Softhouses kunder återfinns i ett flertal olika branscher, med tyngdpunkt på telekom och teknisk industri; här är några exempel.

softhouse_logos_new_nohm