Softhouse Consulting ledningsteam

Bengt Gustavsson – Koncernchef, 0768-83 24 60
Rita Alisdotter
 – Ekonomichef, 0706-64 39 18
Anders Sixtensson 
Verksamhetsutveckling, 0708-20 21 77
Ardiana Spahija  – Marknadsföring- och kommunikation, 0706-64 39 14
Conny Karlsson  HR-chef, 0706-64 39 20
Daniel Zetterberg
VD Stockholm, 0706-64 39 77
Henric Westergren – 
Göteborg, 0709-41 82 51
Mats Petersen – VD Malmö, 0705-98 72 13
Anna Bäcklin – VD Karlskrona, 0709-80 04 39
Henric Westergren – VD Växjö, 0708-99 42 99
Himzo Musić – VD Bosnien, 0706-64 39 70
Mailadress till samtliga i Softhouses ledningsgrupp är: fornamn.efternamn@softhouse.se

Försäljning & Affärsutveckling

Daniel Zetterberg – Kundkontakt Stockholm, 0706-64 39 77
Henric Westergren – Kundkontakt Göteborg, 0709-41 82 51
Tord Olsson – Kundkontakt Malmö, 0706-64 39 11
Magnus Björendahl
 – Kundkontakt Karlskrona, 0768-83 24 74
Henric Westergren – Kundkontakt Växjö, 0708-99 42 99
Staffan Broome – Kundkontakt Helsingborg, 0702-17 60 02
Stefan Johansson – Softhouse Invest, 0706-30 04 53
Himzo Musić – Kundkontakt Bosnien, 0706-64 39 70

Mailadress till samtliga är: fornamn.efternamn@softhouse.se