Lean Magazine #6

Nummer 6 av Lean Magazine, Softhouse tidning om lättrörlig och Lean mjukvaruutveckling.

Vi levererar kostnadsfritt två tryckta exemplar av detta nummer till adresser inom Skandinavien. Du kan också köpa fler exemplar.

Lean Magazine #5

Nummer 5 av Lean Magazine, Softhouse tidning om lättrörlig och Lean mjukvaruutveckling.

Lean Magazine #4

Nummer 4 av Lean Magazine, Softhouse tidning om lättrörlig och Lean mjukvaruutveckling.

Lean Magazine #3

Nummer 3 av Lean Magazine, Softhouse tidning om lättrörlig och Lean mjukvaruutveckling.

Lean Magazine #2

Nummer 2 av Lean Magazine, Softhouse tidning om lättrörlig och Lean mjukvaruutveckling.

Lean Magazine #1

Nummer 1 av Lean Magazine, Softhouse tidning om lättrörlig och Lean mjukvaruutveckling.

AGILA KONTRAKT på fem minuter

En broschyr som introducerar det tänkesätt som ligger bakom lyckade Agila Kontrakt, och råd om hur du kommer igång för att skapa dina egna avtalsformer.

Vi levererar kostnadsfritt två tryckta exemplar av denna broschyr till adresser inom Skandinavien. Du kan också köpa fler exemplar.

CLEAN CODE på fem minuter

Denna broschyr, i vår populära serie som förklarar metoder och begrepp inom Lean och Agile med fem minuters läsning,  ger på ett enkelt sätt svar på frågan: – ”Vad är Clean Code”?

Vi levererar kostnadsfritt två tryckta exemplar av denna broschyr till adresser inom Skandinavien. Du kan också köpa fler exemplar.

CONFIGURATION MANAGEMENT på fem minuter

En broschyr som ger handfasta råd om hur du kommer igång med Configuration management.

KANBAN på fem minuter

En broschyr som ger handfasta råd om hur du kommer igång med Kanban så att du och dina kolleger kan:

– bli effektivare och lugnare genom att fokusera på en uppgift i taget
– leverera enligt plan och efterhand korta ledtiderna
– kommunicera med kollegerna snabbare och tydligare