200 Softhousare

Milstolpe, vi passerar 200 medarbetare.

Softhouse preferred reseller for Chef in Sweden

Softhouse and Chef Join to offer DevOps solutions to the Swedish market
– Gothenburg, June 23, 2015 –

A leading Swedish software consulting company Softhouse and Chef have joined together to provide solutions for effective DevOps and Test Driven Development to the Swedish market. The companies are utilizing both parties’ competences in DevOps to supply the entire range from assessment of customers’ process maturity to deployment and operation of their DevOps environment.

Chef (www.chef.io), the leader in automation for DevOps, has witnessed exponential growth in its European business over the past 18 months and by joining forces with Softhouse, the company can continue to expand the availability of its IT automation platform to the Swedish markets.

Softhouse is a recognized and highly-competent actor in the Swedish software consulting market, especially in Lean and Agile methodologies. “We’re very pleased with to be working with Softhouse in the Swedish market, as they’re known for both high quality solutions and the highest levels of support,” said Charles Richards, Chef.

“Chef has a unique toolchain to manage Continuous Deployment of software with a high degree of automation. We are very proud that Chef considers us to be among the leading experts in Continuous Deployment and DevOps in Sweden,” states Stefan Johansson, CEO, Softhouse.

Softhouse Sverige AB is a preferred reseller for Chef in Sweden and the companies will collaborate on solutions for effective DevOps and Test Driven Development.

Utvecklat IT-stöd för Brandabs kontrollanter

Brandsäkerhetsutrustning och släcksystem är svåra att testa innan olyckan väl är framme. Det ställer stora krav på leverantörens kvalitets- och funktionskontroller – under hela produktens livstid.

Continuous Delivery höjde kvaliteten

Det stora telekomföretaget är aktör på en extremt konkurrensutsatt marknad med mycket höga krav på att de senaste funktionerna ska vara färdiga i tid. I det uppdrivna tempot sätts arbetsmetodiken på hårda prov.

Mobil biljettlösning till Skånetrafiken

Kollektivtrafiken i Skåne, framför allt i Öresundsregionen, präglas av stora resandevolymer och högt urbant tempo. Solida och användarvänliga IT-lösningar är ett krav från resenärerna.

CONTINUOUS DELIVERY på fem minuter

En broschyr som introducerar det tänkesätt som ligger bakom Continuous Delivery, och råd om hur du kommer igång för att själv jobba med CD.

Vi levererar kostnadsfritt två tryckta exemplar av denna broschyr till adresser inom Skandinavien. Du kan också köpa fler exemplar.

Lean Magazine #11

Softhouse’s magazine about current topics in Lean and Agile Software Development. In this issue: Continuous Delivery, Interview Jez Humble, Interview Jurgen Appelo, Agile&Innovation, Cadence in Lean.