Categories: Uncategorized

by Ardiana Spahija

Share

Brandsäkerhetsutrustning och släcksystem är svåra att testa innan olyckan väl är framme. Det ställer stora krav på leverantörens kvalitets- och funktionskontroller – under hela produktens livstid.

Utmaning

Säkerhetsföretaget Brandab kontrollerar regelbundet den brandskyddsutrustning som man levererat till sina kunder.
Tidigare var rutinerna för  planering och rapportering omoderna och sköttes till större delen på papper. Fältpersonalen använde utskrivna dokument där de förde noteringar om status och försäljning. Dessa administrerades sedan manuellt på kontoret.
För Brandab innebar detta problem med

  • långa ledtider
  • ofullständig dokumentation
  • onödigt merarbete

Lösning

Det pappersbaserade arbetsflödet byttes ut till ett integrerat IT-system, baserat på webbteknik och surfplattor.
De så kallade ronderingsplanerna i affärssystemet nås via ett webbgränssnitt. En samordnare på hemmakontoret delar ut uppdrag till fältteknikerna och följer upp pågående ärenden.
Fältpersonalen använder sig av Android-baserade surfplattor där de avrapporterar status på brandskyddsutrusningen och tar upp eventuella beställningar.
När fältpersonalen återkopplar går samordnaren igenom alla uppgifter och fakturerar kunden.

Resultat

All information presenteras nu på ett sätt som är enkelt att överblicka och tolka. Allt  kan följas upp under pågående ärende, och inga uppgifter riskerar att falla vid sidan.
Fältpersonalen är mer delaktig i arbetsplaneringen och kan lägga upp sin arbetsdag på ett effektivare sätt. Flexibiliteten har ökat när det gäller tilldelning av uppdrag och sena ändringar.
Utfört arbete registreras automatiskt när surfplattorna får kontakt med kontorets trådlösa nätverk. Fakturering kan sedan ske omgående.

”För att effektivisera verksamheten både säkerhetsmässigt och digitalt behövde vi ett helt annat sätt att jobba. Detta kunde Softhouse lösa åt oss och gjorde det dessutom väldigt bra”

 Gustaf Wränghede, Brandab Skydd & Säkerhet AB

Brandab är ett företag som erbjuder skydds- och säkerhetslösningar till lands och sjöss, bland annat förebyggande brandskydd.
Ladda ner referenscaset om Brandab som pdf i A4-format.

Related Posts

STAY IN THE LOOP

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!