Categories: Case

by Ardiana Spahija

Share


Det internationella telekomföretaget befinner sig på en marknad som rör sig snabbt framåt, både tekniskt och kommersiellt. Detta ställer höga krav på ledning och organisation då utrymmet för oklarheter, missförstånd och förseningar är mycket litet.

Utmaning

En avdelningschef i det stora telekomföretaget upplevde att han hade tappat överblicken. Vad är status i de pågående projekten när det gäller t.ex. arbetsfördelning, hastighet och prioriteringar? Jobbar personalen på cirka 80 personer optimalt?
Chefen skissade på ett nytt arbetssätt där man skulle utgå från agil metodik. Men hur implementerar man nya processer i en organisation av denna storlek?

Lösning

Tillsammans med kunden analyserade Softhouse de befintliga arbetsprocesserna och inledde en agil transformation.

  •  Avdelningen delades upp i flera utvecklingsteam. On-demand utbildning genomfördes, Scrum-metodik infördes och arbetet visualiserades på väggar och tavlor.
  • En visuell value stream map upprättades. Köerna synliggjordes och mätningar påbörjades. Med hjälp av bland annat kumulativa  flödesdiagram övervakades köbildningar och ledtider. Lämpliga åtgärder sattes in där det behövdes.
  •  Ledningsgruppen coachades till att hitta sin roll i det nya sättet att arbeta.

Resultat

Det nya arbetssättet gör att ledningen har en helt ny överblick, och personalen kan arbeta effektivare och under mindre stress. Diskussionen har flyttats från allokeringsdiskussioner till prioriteringsdiskussioner.

  • Köbildningen har reducerats kraftigt och ledtiderna har sjunkit från 11 till 3 månader.
  •  Avdelningschefen kan lättare avgöra sina utvecklingsteams hälsa och leveranskapacitet vilket underlättar styrning och prioriteringar. Dessutom förenklas samarbetet med andra avdelningar när dessa efterfrågar arbetspaket.
  • Självbestämmande, kunskapsspridning och trivsel har ökat i teamen.

Det världsledande företaget utvecklar och marknadsför konsumentprodukter inom telekomområdet. Utvecklingsavdelningar för mjuk- och hårdvara finns i Europa, Asien och USA.
Ladda ner referenscaset om Agil transformering som pdf i A4-format.

Related Posts

  • Det internationella telekomföretaget befinner sig på en marknad som rör sig snabbt framåt, både tekniskt och kommersiellt. Detta ställer höga krav på ledning och organisation då utrymmet för oklarheter, missförstånd och förseningar är mycket litet.

  • Kollektivtrafiken i Skåne, framför allt i Öresundsregionen, präglas av stora resandevolymer och högt urbant tempo. Solida och användarvänliga IT-lösningar är ett krav från resenärerna.

STAY IN THE LOOP

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!