Categories: Referenscase

by ardiana spahija

Share

Categories: Referenscase

by ardiana spahija

Share

STAC PAD en teknisk plattform för att effektiviserar träning och rehab

Som högpresterande idrottare är det viktigt att ha full koll på sin träning och den effekt som träningen ger. Det är också viktigt att kontinuerligt analysera och mäta data för att undvika skador och överbelastning. Vi har hjälpt till att skapa den screeningfunktion som samlar in data för att kunna följa och utvärdera en prestation.

Vi har tillsammans med STAC tagit fram en teknisk plattform för att kunna mäta och screena klientens fysik genom att mäta rörlighet, styrka och stabilitet. Screeningen används som grund för att skapa personliga och helt anpassade tränings- och rehabiliteringsprogram. Tidigare hanterades all data manuellt med hjälp av blanketter och protokoll vilket var både opraktiskt och tidskrävande och det resulterade i att det var svårt att sammanställa data, leta efter samband och påvisa trender eller korrelationer.

Vi skapade magi med befintlig data där en algoritm föreslår ett tränings- eller rehabprogram

Vi började arbeta med den prototyp som tagits fram och testats för STAC av BTH Innovation vid Blekinge Tekniska högskola. Steg ett var att kartlägga all befintlig datamängd där vi skapade en informationsmodell som låg till grund för arkitekturen i webbapplikationen. Parallellt med det arbetet analyserades användarsituationen när tränaren, sjukgymnasten eller naprapaten samarbetar med sin klient vilket visade sig kräva både mobilitet och användarvänlighet. I nära samarbete med vår kund utvecklade vi en skräddarsydd webbapp för surfplatta och dator där appen har moduler för screening, analys, programdesign och periodisering samt funktioner för administration av klientdata.

Det är nu ett centralt verktyg för STAC-metoden och varje screening sparas på en webbserver där resultaten analyseras och en algoritm föreslår ett tränings- eller rehabiliteringsprogram som är anpassat för den specifika klientens behov. Förslaget utvärderas sedan av coachen, finslipas och presenteras som ett veckoprogram med övningar. En illustrerad pdf-fil med programupplägget mailas sedan till klienten. Över 10 000 klienter finns i STAC PADs databas med helt unik data för att följa en individs utveckling eller för att använda idrottsspecifika screeningformulär. Det innebär att man som coach får tillgång till idrottsspecifik data och mätvärden som inte finns någon annanstans.

STAC

STAC är ett centrum för träning, idrottsmedicin och utbildning. Man insåg att datan som dessa kan vara värdefulla för andra i närliggande bransch för tex. sjukgymnaster, naprapater, arbetsgivare, tränare, tävlingsidrottare och motionärer.

Tekniker och metoder som användes under projektet: (C/C++, Python) RTOS (embOS), BTH, analys, webbapplikation, webbapp, app, surfplatta, dator

Related Posts

STAY IN THE LOOP

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!