Categories: Referenscase

by rebecka

Share

Categories: Referenscase

by rebecka

Share

Coaching och agila arbetssätt av internationellt bolag

Ett internationellt välkänt telekomföretag står inför stora utmaningar på en marknad som rör sig snabbt framåt både tekniskt och kommersiellt och behövde hitta agila arbetssätt. Detta ställer höga krav på ledning och organisation då utrymmet för oklarheter, missförstånd och förseningar är mycket litet.

En avdelningschef upplevde att han hade tappat överblicken av projektet och hade svårt att se nuvarande status i de projekt som pågår. Vad var statusen gällande t.ex. arbetsfördelning, hastighet och prioriteringar? Avdelningschefen började ställa sig frågan om personalen på cirka 80 personer arbetade optimalt. Chefen skissade på ett nytt arbetssätt där man skulle utgå från agil metodik. Men svårigheten var att se hur man implementerar nya processer i en organisation i denna storlek. Därför pratade de med oss på Softhouse och tillsammans med kunden analyserade vi de befintliga arbetsprocesserna och inledde en agil transformation.

Avdelningen delades upp i flera utvecklingsteam. On-demandutbildning genomfördes, Scrum-metodik infördes och arbetet visualiserades på väggar och tavlor. En visuell value stream map sattes upp där köerna synliggjordes och mätningar påbörjades. Med hjälp av bland annat kumulativa flödesdiagram övervakas köbildningar och ledtider och lämpliga åtgärder sattes in där det behövdes. Ledningsgruppen coachades till att hitta sin roll i det nya sättet att arbeta.

Ledtiderna minskade f rån 11 till 3 månader på grund av effektivisering och visualisering av arbetsflödet

Det nya arbetssättet gjorde att ledningen fick en helt ny överblick där personalen kunde arbeta effektivare och under mindre stress. Diskussionen har flyttats från allokeringsdiskussioner till prioriteringsdiskussioner. Köbildningen har reducerats kraftigt och ledtiderna har sjunkit från 11 till 3 månader. Avdelningschefen kan lättare avgöra sina utvecklingsteams hälsa och leveranskapacitet vilket underlättar styrning och prioriteringar. Dessutom förenklas samarbetet med andra avdelningar när dessa efterfrågar arbetspaket. Självbestämmande, kunskapsspridning och trivsel har ökat i teamen generellt.

”Telecombolaget”

Det världsledande företaget utvecklar och marknadsför konsumentprodukter inom telekomområdet. Utvecklingsavdelningar för mjuk- och hårdvara finns i Europa, Asien och USA.

Related Posts

STAY IN THE LOOP

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!