Categories: Referenscase

by rebecka

Share

IST Group – En koncerngemensam IT plattform i molnet

IST Group vill erbjuda den modernaste IT-skollösningen för administration, kommunikation och lärande och en toppmodern skolplattform. Användarna har högt ställda krav och vill ha ett pålitligt och funktionsrikt system med ett användarvänligt gränssnitt som är anpassat efter olika roller och användare. Detta ställer stora tekniska krav på stabilitet och tillgänglighet.

Koncerngemensam skolplattform

Målet är att en koncerngemensam IT-plattform i molnet och en integrerad generisk valmodul som stödjer flera olika produkter samt har en responsiv webblösning för smartphones, surfplattor och datorer. Vi gjorde en analys av beställarens krav och slutanvändarens behov. Därefter designade vi ett system baserat på AngularJS, kombinerat med Bootstrap för dynamisk anpassning. Detta gjorde det enkelt att leverera enligt spikad tidsplan och projektet bedrevs enligt Agil metodik med återkommande feedback från IST, mottagarorganisationerna samt verksamhetsspecialister.

Prototyping i samarbete med beställaren säkerställde att teamet gjorde rätt saker vid rätt tidpunkt. Uppdraget startade i januari 2014 och slutleveransen, enligt utsatt tid, i juni 2014. En pålitlig leverans var en grundförutsättning eftersom systemet är verksamhetskritiskt.

”En pålitlig leverans var en grundförutsättning eftersom att systemet är verksamhetskritiskt.”

Efter slutleverans implementerades det nya systemet hos samtliga berörda landsbolag inom IST-koncernen. Valmodulens användning har utökats och omfattar nu de val som elever och föräldrar gör inom den centrala administrationen och det har i sin tur minskat kostnader och ledtider vid uppdateringar. IST har i nästa steg använt Softhouse för utbildning och coaching både för team och management. Rent praktiskt har mjukvaruprojektet hjälpt organisationen att införa ett mer modernt och effektivt arbetssätt.

IST Group

IST levererar IT-lösningar för hela skola. Från förskola till gymnasium med kunder som omfattar över 400 kommuner i hela Norden.

Related Posts

STAY IN THE LOOP

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!