Categories: Referenscase

by rebecka

Share

Qvantel – En tillförlitlig utvecklingsprocess av företaget som samtidigt kan leverera leveranskritiska system

I den snabba telekombranschen är multiprofessionella och snävt utvecklade team de största tillgångarna ett företag kan ha. Qvantel är ett framgångsrikt IT-tjänsteföretag som erbjuder anpassade, molnbaserade och affärskritiska affärssupportsystem.

För att vara relevant på marknaden måste man utmana befintliga system och funktioner men samtidigt fortsätta att leverera eftersom att befintliga kunder förväntar sig tillförlitlig leverans av de projekt som redan pågår. Att etablera och utveckla nya affärer är en riskabel process – särskilt när teamet behöver fokusera på både sin egen utveckling och klientens leverans. Osäkerheter inkluderar flera olika områden såsom management, rekrytering, kostnadskontroll, metoder och processer.

Qvantel vände sig därför direkt till oss på Softhouse då vi under en längre tid har samarbetat i sydöstra Sverige och tillsammans enades vi om att skapa ett projektteam på 20-25 personer från Softhouse i Karlskrona som är baserade på befintliga team och några nyrekryteringar.

”Vi var mitt i en mycket komplex process och tidsramen var verkligen kritisk. Så en natt ringde jag mina kollegor på Softhouse och sa att: Nu behöver jag stöd!” – Liisa Grant, VD, Qvantel

Teamet byggs upp i enlighet med kundens kravprofil och medlemmarna representerar olika kompetensområden. Qvantel hade möjligheten att lära känna teamet och kontinuerligt utvärdera arbetet.

Qvantel blev mycket nöjda med resultatet och var intresserad av att köpa verksamheten som bestod av tjugo personer. Den softhouse-personal som sitter med specialiserade kompetensprofiler erbjöds för att hjälpa till under transformationsprocessen. Där cirka hälften av det utvalda teamet har varit med och deltagit i den första fasen. Resultatet är en rekryteringsplattform – inklusive ledning och supportpersonal för vidareutveckling av verksamheten. Åtgärden placeras i ett nystartat företag som sedan såldes till kunden. Under hela processen fortsätter leveranserna utan avbrott eller kvalitetsproblem.

Qvantel

Qvantel Ltd. är ett finskt IT-tjänsteföretag som erbjuder anpassade, molnbaserade, kritiska affärssupportsystem (BSS) och IT-konsulttjänster. Idag sysselsätter företaget cirka 300 IT-yrkesverksamma i fem olika länder.

Related Posts

STAY IN THE LOOP

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!