Categories: Referenscase

by rebecka

Share

Categories: Referenscase

by rebecka

Share

En lösning som fungerar för flera hundra nöjda kunder och i olika miljöer och versioner

Microsoft Exchange Server är en e-post och kalenderserver som kör exklusivt på Windows operativsystem. En klient mötte envisa konfigurationsproblem och vände sig till oss för att få hjälp.

Uppgiften var att skapa en Meteor JS / Node JS-applikation som kan kommunicera med de mest använda kalendersystemen. Normalt använder klienterna en Exchange Server men den svåraste versionen är att implementera Exchange 2010 som är en äldre Microsoft-produkt som saknar både dokumentation och support. Bland problemen var att få fram en exakta och tillförlitliga data från Exchange och integrera den med icke Microsoft-teknologi. Ett specifikt problem som vi sprang på var att SOAP Javascript-stöd inte kunde användas eftersom valideringen från Microsoft är mycket strikt.

Vi implementerade autodetektion av Exchange 2010- service pack schemas (SP1, SP2). Sen såg vi att Exchange-plattformen använde förfrågningar och specifika scheman för kommunikation med Microsoft API:t. För kommunikationen mellan våra tjänster och Microsoft Exchange användes ett anpassat existerande Javascript SOAP-bibliotek från tredje part. Och för att få ett bättre dataflöde mellan vår applikation och Exchange-servern började vi använda potentialen för EWS Impersonation.

Lösningen kan hantera nästan en miljon transaktioner dagligen mellan server och Exchange

Över hundra nöjda kunder kunde sedan använda systemet som nu var integrerat med Microsoft Exchange och som en bonus var också Hybrid exchange miljöer användas.

Lösningen ger en säker integration som fungerar i olika miljöer och för olika versioner av Exchange-server. Den är skalbar och tillförlitlig och kan hantera nästan en miljon transaktioner dagligen mellan servern och Exchange. Genom att optimera frekvensen och intervallet för förfrågningar för varje användare är det möjligt att ladda balansen för över 500 kalendrar per klient och möta i användardefinierade steg. Vi förbättrade den totala säkerheten och prestandan genom att bara synkronisera så mycket datamängd som behövs.

 

Related Posts

STAY IN THE LOOP

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!