Categories: Referenscase

by rebecka

Share

Categories: Referenscase

by rebecka

Share

Utvecklare som skapar effektiva arbetsflöden

Effektivare arbetsflöden och en översyn av kod och testmiljöer för effektivare hantering och leveransprocesser

Ett stort telekomföretag som verkar på en extremt konkurrenskraftig marknad med mycket stränga krav på att de senaste funktionerna ska vara redo att användas i tid behövde hjälp att identifiera effektivare arbetsflöden. Telekomföretagets klient hade satt en aggressiv tidtabell med extremt korta leveranstider där alla nya funktioner tvunget skulle vara redo för julsäsongen. 80% av alla problem som hittades skulle åtgärdas och levereras inom 24 timmar.

I början av projektet var leveranstiderna mycket långa och i bästa fall tog det två veckor från det att koden var klar för att den skulle integreras. Kvalitetssäkringsprocessen var mycket komplex med integration och testning i flera steg. Trots detta fanns det allvarliga kvalitetsproblem i koden, i testfallen och i testmiljön. Internt ansåg personalen att koden de utvecklade var av låg kvalitet och att mer testtid behövdes innan leveransen.

Svarstiden från utvecklingsavdelning var nu extremt kort vilket ledde till två stora fördelar: Kundens behov kunde tillgodoses mer effektivt och interna kvalitetssäkringar förbättrades

Analysen visade att integrationens process innebar att koden som levererades av utvecklarna testades mot kod i produkten som var mer än två veckor gammal. Den långa ledtiden för integrationen var en viktig orsak till kvalitetsproblemen och den bromsade den totala utvecklingsgraden. En enklare integrationsprocess infördes som tog högst en halv dag och innehöll ett enda steg. En automatisk testtjänst tillhandahölls för alla utvecklare för all kod som skulle levereras. Testmiljön och testfallen var kvalitetssäkrade genom att låta dem genomgå ett stort antal iterationer. Alla regressionsfel som uppstod fick högre prioritet än allt annat. Visualisering och övervakning av status och kvalitet genomfördes varje dag.

Inom två veckor hade vi lyckats integrera det senaste från alla utvecklare i produkten. Leveranstiderna hade också minskats från två veckor till en dag och kvalitén förbättrades snabbt. Varje dag kunde vi följa utvecklingen av produktens kvalitet där problem nu snabbt kunde hanteras. Resultatet av felkorrigeringar var synliga dagen efter att de hade slutförts vilket innebar att vi omedelbart kunde hantera nästa problem. Utvecklarna lärde sig snabbt att uppskatta frekventa leveranser eftersom de kände sig hjälpta av den automatiska testtjänsten. Dessutom inkluderades hela tiden den mest uppdaterade koden från alla andra utvecklare. Svarstiden från utvecklingsavdelningen var nu extremt kort, vilket ledde till två fördelar: kundens behov kunde tillgodoses mer effektivt och intern kvalitetssäkring förbättrades.

 

STAY IN THE LOOP

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!