by rebecka

Share

Glad tjej på softhouse

2019-04-17 Växjö Softhouse. Foto: Jonas Ljungdahl

Många företag sitter på stora mängder outnyttjad data. Data som kan bidra till bättre beslut och till och med nya intäktsströmmar, vilket är särskilt värdefullt i kristider. Att börja använda Business Intelligence (BI) för att uppnå detta är enklare än vad många tror och en särskild styrka finns i kombinationen av olika typer av datakällor.

Business Intelligence ger företag inom alla olika branscher möjlighet att ta vara på sin insamlade data och omvandla den till affärsvärde. Det kan vara allt från köp- och klickbeteenden till information från ekonomisystem och kombinerar man sin egna data med exempelvis offentlig data finns enorma insikter att hämta, säger Andreas Karlsson, BI-utvecklare på Softhouse som är experter på att utveckla digitala affärer genom mjukvara, verksamheter och människor.

– Med offentlig data som exempelvis kan innefatta var människor bor, hur gamla de är och vad de tjänar kan man få ut ännu mer av sin egen data. Den kombinerade datan kan man sedan använda som beslutsunderlag vilket gör att man i sin verksamhet kan ta smarta faktabaserade beslut baserat på verksamhetens bästa, förklarar han.

Enkel konsolidering

Behovet av Business Intelligence, eller visualisering av data som man också säger, ökar i takt med att företag investerar allt mer pengar i komplexa system. Komplexiteten kan bidra till att man tappar överblicken över sin verksamhet. Softhouse kan hjälpa sina kunder att konsolidera datan och skapa en snygg och enkel helhetsvy.

– Många har fortfarande data på flera olika ställen, i diverse system, excelfiler och andra dokument. Detta kan vi konsolidera och visualisera genom enkla medel och verktyg, säger Magnus Gustafson, BI-expert på Softhouse.

Andreas Karlsson berättar att uppstarten ofta brukar innebära en aha-upplevelse för kunden.

– Nyligen skulle vi visa en kund hur enkelt det är att börja med BI-verktyget Qlik Sense och vi såg genom det att de hade ett internt dokumentsystem som börjat bete sig märkligt. Vi tog ut loggdata från systemet och i den första grafen vi fick fram kunde vi se att antalet accessade dokument hade stigit enormt under ett antal dygn. Det visade sig att en person hade börjat arbeta hemifrån med felaktiga rättigheter och råkat klicka i att alla dokument skulle göras tillgängliga offline.

Börja smått för att sedan skala upp

Det enklaste sättet att komma igång med BI är att börja med ett konkret exempel på någon typ av data i liten skala. Med verktyget Qlik Sense kan man utvärdera fritt i 30 dagar för att sedan starta en månadsprenumeration. Att börja med sitt ekonomisystem är vanligt och detta leder ofta till att man upptäcker fler intressanta områden att djupdyka i.

– Att undersöka sitt licensutnyttjande med BI är ett typiskt enkelt exempel som ofta ger mycket värde. När man kan visualisera detta i en dashboard får man stenkoll och kan frigöra licenser som inte används och på så vis sparar man pengar, säger Andreas Karlsson.

Utbildningar inom self-service

När man sedan börjar kombinera datakällor för att få nya insikter kan man i en överblick se trender i datan. Detta kan exempelvis ge ledningsgruppen information kring huruvida deras åtgärder gett effekt eller inte, eller visa hur ens kunder upplever servicen. Detta är något Softhouse hjälper sina kunder med, men kunder kan också enkelt skapa egna visualiseringar, förklarar Magnus Gustafson.

– Self-service inom BI är på frammarsch och vi får allt fler frågor kring hur man gör för att själv bygga grafer. Det välkomnar vi och vi anordnar gärna utbildningar med våra kunder, avslutar han.

Läs mer på DiDigital.se här

Läs mer här

Related Posts

STAY IN THE LOOP

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!