by ardiana spahija

Share

by ardiana spahija

Share

Skånetrafiken har tecknat avtal med Softhouse om förvaltning och vidareutveckling av Skånetrafikens olika appar. 

– Genom det här avtalet säkrar vi en mycket kompetent partner för att fortsätta göra bra tjänster för våra resenärer, säger Johan Frithiof-Karlberg, chef Digitalisering & IT på Skånetrafiken.

Skånetrafikens olika mobilappar har laddats ned nästan 2,7 miljoner gånger och används just nu dagligen av cirka 120 000 resenärer för resesök, biljettköp och trafikinformation. I maj stod dessa tjänster för 79 procent av Skånetrafikens hela biljettförsäljning.

Softhouse roll blir att tillsammans med sina partners Tactel och Extrapreneur, bidra med kompetens kring mjukvaruutveckling, testning, projektledning, incidenthantering med mera, där företagen har lång erfarenhet. 

– Det känns kul att vi får förtroendet av Skånetrafiken att fortsätta vidareutvecklingen av reseapparna och därmed bidra i det viktiga arbetet att få till en attraktiv och hållbar omställning inom transportsektorn, säger Ola Persson, Affärsansvarig för Mobila biljettlösningar på Softhouse och tillägger att Softhouse under 7 år levererat anpassade och skalbara biljettlösningar och system inom kollektivtrafik i Skandinavien.

Avtalet med Softhouse omfattar inte bara Skånetrafikens appar för operativsystemen Android och iOS, utan även de appar som används i biljettautomaterna och för försäljning hos kundcenter och ombud. Även eventuella nya appar omfattas. Utöver det innebär avtalet ett ansvar för beredskap om incidenter inträffar under kvällar och helger.

Avtalet sträcker sig över två år till ett värde av cirka 15-18 miljoner kronor årligen med möjlighet att justera uppåt och nedåt beroende på behov. Avtalet kan förlängas med två år upp till tre gånger.

Skånetrafiken har i valet av leverantör tillämpat bästa förhållandet mellan pris och ett antal kvalitetskriterier. 

För mer information, kontakta:

Ola Persson, Affärsansvarig för Mobila biljettlösningar på Softhouse Consulting Öresund AB, nås på 070-830 84 74

Johan Frithiof-Karlberg, chef Digitalisering & IT på Skånetrafiken, nås genom Skånetrafikens presstjänst 0451-28 85 03

Kort om Softhouse:
Softhouse utvecklar digitala affärer, mjukvara och människor och levererar värde snabbt och kontinuerligt genom agila arbetssätt och digitalisering. Vi grundades 1996 och var ett av de första bolagen att introducera Agil metodik i Sverige och erbjuder Agil mjukvaruutveckling, konsulttjänster inom IT, ledarskap och coaching. Vi har ca 200 medarbetare fördelade på kontoren i Stockholm, Malmö, Karlskrona, Karlshamn, Växjö, Jönköping och Sarajevo. Softhouse har en omsättning på ca 250 miljoner kronor.

Kort om Skånetrafiken:
Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Vi gör det enkelt att resa hållbart. Varje dag gör människor cirka 465 000 resor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Våra resor med bussar och tåg är märkta med Bra Miljöval och genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till ett hållbart samhälle, en bättre miljö och ett levande landskap. Det ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne med uppdrag att erbjuda hållbara kollektiva resor i Skåne. Vi omsätter cirka 6,2 miljarder kronor och varje år görs fler än 170 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon. All trafik körs av olika trafikföretag på entreprenad.

www.skanetrafiken.se

 

Related Posts

STAY IN THE LOOP

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!