Categories: Artikel

by rebecka

Share

Johan vid tegelvägg

Johan vid tegelvägg

Med en digital, klickbar, prototyp får man snabbt koll på produktens bärighet och ett Proof of Concept (POC) snabbt. Johan Granath har under många år arbetat med att ta fram och utveckla digitala produkter. Rollen på Softhouse är Delivery Lead, vilket innebär att Johan är ansvarig för att våra projekt ska levereras enligt önskemål och i tid. Detta möjliggörs genom ett tätt samarbete mellan kund, designers, utvecklare och arkitekter – ja, hela teamet!

Vad är Remote Design Sprint? 

En Remote Design Sprint är en effektiv process för att skapa underlag för nya produkter, förbättra befintliga eller lösa specifika problem. Design Konceptet Design Sprint används redan, sedan några år tillbaka, på marknaden. Vi har inspirerats av detta arbetssätt och tagit fram en anpassning av den som är helt digital. Under en period av 10 dagar faciliterar vi kunden från att definiera  ett långsiktig affärsmål till att kunna prioritera ett antal specifika utmaningar. Kunden kan också visualisera lösningen i en konkret och enkel produktprototyp. 

– Arbetet  sker helt remote genom videosamtal och digitala verktyg, vilket passar bra i dessa tider. Vem som helst kan ta del av vår digitala design sprint, säger Johan. 

Efter avslutad Remote Design Sprint får kunden en testbar lågupplöst digital prototyp. Kunden får testa användarvänligheten i flödet får en lättare brand book som kan användas som en grundplåt för grafisk profil i ett senare skede när produkten väl ska börja utvecklas. Du får också ett första förslag på olika tekniker som man bör använda. Vilka teknik-stackar som bör användas när man bygger produkten och tips på bra ramverk och ett enklare förslag på en teknisk arkitektur. 

Vad är fördelarna med att skapa en klickbar digital prototyp på distans?

Det är ett snabbt sätt för kunden att visualisera sin vision av produkten. Vi på Softhouse kan på ett enkelt, tids- och kostnadseffektivt sätt hjälpa till att få fram en första klickbar prototyp. Dessutom är prototypen testad på riktiga användare och baserad på deras insikter vilket skapar en bra grund för framtida produktutveckling och satsningsområden. 

Genom en Remote Design Sprint får ni:

  • Ett snabbt sätt att visualisera en produktvision
  • Identifierat vilka funktioner som är viktigast för att ta produkten till marknaden
  • Ett underlag att förankra och anpassa vidare till organisationen
  • Validera och testa er affärsidé innan ni påbörjar utvecklingen 
  • Forum för innovation

– Vi träffar många bolag som har en produktidé men vet inte riktigt hur de ska gå tillväga för att testa om produkten kan fungera på marknaden och de drar sig även för att investera i idén. Det är just här som Remote Design Sprint kommer väl till pass. På 10 dagar får man en validerad prototyp. Det kan användas som ett beslutsunderlag för vidare investering. Det är ett kostnadseffektivt sätt att påbörja sin produktutveckling som vi rekommenderar alla våra kunder, säger Johan. 

Vill du läsa mer om Remote Design sprint eller komma i kontakt med Johan? Läs mer här eller maila oss på sales@softhouse.se 

Related Posts

STAY IN THE LOOP

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!