Categories: Referenscase

by rebecka

Share

Vi fick uppdraget att skapa en klickbar prototyp, en tjänsteprototyp, som skulle användas som grund för design och den tekniska utvecklingen i ett senare skede.

Att erbjuda hållbara transporter är viktigt för Skånetrafiken och just därför vill man vara med och erbjuda ett attraktivt transportmedel till bil. Detta genom att erbjuda en digital tjänst. Därför ville man prototypa fram tjänsten i ett första skede baserat på riktiga insikter från riktiga kunder och upplevelser. Eftersom att vi har varit en långsiktig och trogen partner till Skånetrafiken och dessutom är skickliga inom produktdesign, kunde vi skapa en prototyp av tjänsten genom att användas oss av Remote Design Sprint.

Utmaningen

Att få snabb feedback från riktiga kunder

Skånetrafiken ville testa och experimentellt utveckla en ny skalbar tjänst för kombinerad och integrerad mobilitet (så kallad MaaS- Mobility as a service) i Skåne. Detta gör att man kan erbjuda ett attraktivt alternativ till att resa med egen bil och därmed främja ett mer resurseffektivt transportsätt. Projektet behöver utformas så att det kan skalas upp geografiskt.

Skånetrafiken ville starta projektet med förutsättningen att man i ett tidigt skede får snabb feedback från sina kunder, intressenter och sina partners. Detta för att man tycker att det var är avgörande faktor för att skapa en tjänst som faktiskt används.

Den svenska energimyndigheten har delgett sin åsikt kring projektet och anser att projektet har en hög grad av innovation. Projektet har en förmågan att erbjuda marknaden en lösning med potential att minska de ekologiska fotavtryck som våra resor annars ger upphov till.

”Det fungerade riktigt bra! Softhouse hjälpte oss att ta fram tydliga processer, skötte facilitering och såg till att vi använde oss av bra verktyg. Vi kunde involvera många deltagare och få fantastiska resultat trots en hög grad av komplexitet. Det var spännande att se engagemanget från alla och bidrag från en så mångsidig grupp i lokaliserad ute i Europa. ”

Mårten Rignell, Digital roadmap-ansvarig på Skånetrafiken

Lösningen:

Smart och enkel, helt digital facilitering med Remote Design Sprint

Som en långvarig leveranspartner till Skånetrafiken är vi engagerade i att hjälpa dem att skapa en prototyp för sin framtida tjänst. Tjänsten ska användas som grund för att i nästa steg kunna designa och utveckla tjänsten och förvandla den till en komplett teknisk lösning.

Vi använde oss av metoden Remote Design Sprint för att leverera prototypen. Metoden inkluderar att köra två efterföljande Design Sprints för att anpassa mål och förväntningar till intressenter och partners så att man kan få tidig feedback från riktiga kunder så tidigt i processen som möjligt. En Remote Design Sprint var ett bra verktyg för att säkerställa deltagande från alla relevanta parter och för att följa rådande restriktioner gällande Covid-19. Design Sprints genomfördes med hjälp av flera olika digitala verktyg såsom videokonferensverktyget Google Hangout och ett verktyg för att kunna facilitera digitala whiteboards, Miro.

Softhouse faciliterade och samordnade hela Remote Design Sprint:en och tillsatte roller som UX-design, prototyper, facilitator, dokumentation och testledare.

Arbetet sträckte sig över fyra veckor och engagerade deltagare från Sverige, Portugal och Spanien. Sprint-teamet bestod av medlemmar från Softhouse, Skånetrafiken och IoMob.

Resultatet:

En vältestad prototyp som gav värdefulla insikter om kundens behov och önskemål

Design Sprints sätter grunden för målkunder, långsiktiga mål och kritiska frågor. Under Design Sprinten skapades två klickbara prototyper som sedan testades på 10 riktiga kunder. Testerna genererade värdefulla insikter om verkliga kundbehov och önskningar, de svarade på kritiska frågor och avslöjade viktiga smärtpunkter både på användarupplevelse-sidan och övergripande utmaningar som tjänsten hade.

Som en del av den slutliga leveransen skapades en implementeringsplan och framtida Discovery plan på hög nivå tillsammans med teamet.

Efter Design Sprinten kan gruppen som sköter implementeringen av tjänsten utnyttja följande delar från Design Sprinten för att enkelt komma igång: klickbara prototyper, detaljerade testresultat, testsessioner i videoformat, designelement och öppna frågor som bör adresseras under implementationen.

Teknologier och metoder som användes under projektet:

Remote Design Sprint, UX prototyping, Användartester, Remote facilitering, Miro, Google Hangout, Adobe XD

Om Skånetrafiken:

Skånetrafiken är en del inom Region Skåne med uppgiften att erbjuda hållbara resor till alla som bor, arbetar och reser i Skåne. All trafik drivs av olika företag inom koncernen som är upphandlade genom rätt villkor och i konkurrens. .

Industri: Kollektivtrafik

Antal anställda: Strax över 400

Omsättning: > 2,9 BSEK försäljning, ca total ~5,5 BSEK (2019)

Related Posts

STAY IN THE LOOP

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!