by andreasjohansson

Share

Vi fortsätter vår genomgång av olika tekniker och molntjänster som kan hittas i molnplattformar. Denna gång tittar vi närmare på olika tjänster och tekniker som riktar sig mer till specifika fall eller bransch 

iPaaS (Integrationsplattform som en tjänst)

Integration av datalager är en nyckelfråga för de flesta företag, men särskilt för dem som använder SaaS i stor skala. iPaaS-leverantörer erbjuder vanligtvis förbyggda funktioner för att dela data mellan populära SaaS-applikationer och lokalt installerade företagsapplikationer, t.ex ERP-system från SAP och Oracle.   

Men även enskilda tredjepartsleverantörer erbjuder B2B- och e-handelsintegrationer, molnintegrationer eller traditionella SOA-stilintegrationer. 

iPaaS-erbjudanden i molnet från sådana leverantörer låter också användare implementera datamappning, transformationer och arbetsflöden som en del av integrationsprocessen.

Vertikala moln

Viktiga leverantörer i branscher som finansiella tjänster, hälso- och sjukvård och tillverkningsindustri tillhandahåller ofta branschspecifika tjänster i form av privata PaaS-moln. Den här indelningen görs ofta för att göra det möjligt för kunderna att utveckla applikationer som utnyttjar branschspecifika API:er och tjänster.  Vertikala moln kan dramatiskt minska tiden för utvecklingen av applikationer inom vissa områden och påskynda domänspecifika B2B-integrationer. 

För denna typ av tjänster är det är viktigt att komma ihåg att lösningen existerar pga reglering, tillgänglighet, precision eller liknande kravställning. Som exempel saknas ibland produkter, processer eller regelverk hos publika molnleverantörer som motsvarar kapaciteten eller funktionalitet hos nuvarande marknadsledare för lokalt installerad mjukvara. Ett tydligt exempel är sjukvårdens komplexa system och regelverk för patientinformation, ett annat är offentlig verksamhet med lösningar ofta kallade “gov cloud”.

I Sverige finns det möjlighet för svenska myndigheter att använda sig av t.ex. Försäkringskassans privata moln för kunna använda sig av den här typen av lösningar. Det gör att myndigheter i Sverige får tillgång till både säkerhetsklassat och, enligt gällande regelverk, funktionell lösning för utveckling av egna molntjänster.

Softhouse är din strategiska leverantör av molntjänster. 

IDaaS (identitet som en tjänst)

Den svåraste säkerhetsfrågan relaterad till molnet är hanteringen av användaridentitet och med tillhörande rättigheter och behörigheter. IDaaS-leverantörer erbjuder molnbaserade användarprofiler som autentiserar användare och möjliggör åtkomst till resurser eller applikationer baserat på olika säkerhetspolicyn, användargrupper och individuella behörigheter. Möjligheten att integrera med olika katalogtjänster (Active Directory, LDAP, etc.) är viktig och det finns många olika typer leverantörer av iDaaS-lösningar för att kunna anpassa kundens behov eller miljö.   

Överväganden för säkerhet i molnet

Invändningar mot det publika molnet börjar vanligtvis med säkerhetsaspekter, även om de stora offentliga molnen har visat sig själva mycket mindre mottagliga för attacker än det genomsnittliga datacentret. 

Av större vikt är integrationen av säkerhetspolicy och identitetshantering mellan kunder och publika molnleverantörer, speciellt i hybrid- eller multi cloud lösningar. Dessutom kan myndighetsförbud förbjuda kunder att tillåta känslig information utanför det egna datacentret. Andra problem är risken för avbrott och de långsiktiga driftskostnaderna för allmänna molntjänster.

Kontakta oss för en genomlysning av riskerna i din molnlösning. Kontakta vår cloud-expert andreas.johansson@softhouse.se

Edge computing

Edge computing beskrivs ofta som ett alternativ till molnet. Men det är det inte alltid. Edge computing handlar om att flytta en lokal resurs närmare slutanvändaren med hjälp av molnet. Det kan exempelvis vara lokala enheter i ett distribuerat nätverk som hör till en molnplattform. 

Vanligtvis är edge computing uppbyggt kring en molnplattform för att synkronisera enheten eller lokala resurser och samla in dess data, sedan analysera det eller på annat sätt agera på det. Edge computing innebär betydande investeringar i befintlig infrastruktur, och det är vanligtvis stora företag som både har möjlighet att hantera kostnaden och samtidigt ser behovet av en sådan lösning.

Den mest accepterade definitionen av molnet innebär att du kör din IT-drift på någon annans servrar, men det här är inte detsamma som outsourcing. Virtuella molnresurser och till och med SaaS-applikationer måste konfigureras och underhållas av kunden. 

Det är också viktigt att komma ihåg att alla molnleverantörer inte har samma erbjudanden. När ett val ska göras behöver en strategi finnas på plats för att skilja mellan erbjudanden som helt enkelt ersätter on-prem infrastruktur från de erbjudanden som utnyttjar egenskaper från molntjänster att leverera tidigare svåra lösningar. Det finns många tillämpningar där molnet erbjuder tydligt differentierade fördelar som går utöver enkla kostnadsbesparingar till att grundläggande ändra sättet ett arbete utförs på. 

Allt beror på vad omfattningen av strategin ska gå ut på, det vill säga vad transformationen innefattar och vilket resultat som man vill uppnå. Det är få företag som väljer väg till molnet genom en ren “lift and shift”- lösning utan att blanda in några andra tillgängliga tjänster hos nya molnleverantörer. 

För detta behöver insikter finnas i vad organisationen är redo för och genomföra inom den satta tidslinjen. Utöver detta behövs ett upparbetat samarbete med den valda leverantören finnas på plats. Detta för att kunna ge support och stöd vid problem som uppstår. Strategin behöver innehålla planering för detta, utöver hantering av kunskapshöjande aktiviteter, översyn av uppdateringar för process och kopplingar till andra applikationer. I slutändan ska strategin hjälpa till med övergången för att mildra potentiella kostnader och störningar från förändringen.

Kontakta oss för ett kostnadsfritt konsultationsmöte om hur du kliver in i molnet. Kontakta vår cloud-expert erik.flodstromn@softhouse.se

Läs del 1 och del 2 här!

STAY IN THE LOOP

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!