Categories: Referenscase

by rebecka

Share

Categories: Referenscase

by rebecka

Share

Vi på Softhouse är en stolt leveranspartner som ledde produktutvecklingen och levererade mjukvarulösningen till E.ON’s projekt 100koll.

E.ON ville göra sina kunder medvetna om deras energianvändning och ge dem möjlighet att uppnå ekonomiska och energibesparingar och mer kontroller över sin energianvändning. E.ON engagerade Softhouse i produktutvecklingen i att definiera, styra och leda projektet, liksom att leverera den tekniska utvecklingen av mjukvarulösning inklusive: iOS och Android-app och ett webbgränssnitt.

Utmaningen 

Appar och webbgränssnitt för E.ON 100koll så att kunden kan ha full kontroll över sin elanvändning hemma

E.ON ville göra sina kunder medvetna om deras energianvändning hemma och göra informationen lättare att komma åt. De ville också upplysa sina kunder om möjligheterna att:

 • uppnå ekonomiska- och energibesparingar
 • vara medveten om och ha kontroll över sin egen energianvändning hemma

Den tekniska lösningen som skulle utvecklas måste ha en uppsättning funktioner som: 

 • Visualiserar elanvändningen för ditt hem i realtid
 • Se enskilda prylars elanvändning (t.ex. lampa eller tvättmaskin)
 • Kontrollera prylar status från avstånd
 • Schemalägg apparater för att slå på eller av under en dag eller under en vecka
 • Ställ in ekonomiska- och energitrösklar för energianvändning och få varningar när de nås
 • Följ priset och energianvändningen

Därför startade E.ON projektet att utveckla 100koll.

Lösning

De totala leveranserna av projektet inkluderade hårdvara och programvara.

Programvaran inkluderade:

 1. Inbyggd Android-app
 2. Inbyggd iOS-app
 3. Webbgränssnitt integrerat med Mina sidor på eon.se

Maskinvara för hela lösningen var:

 1. Optisk elmätare för att läsa den totala elförbrukningen i hushållet
 2. Smartpluggar för att möjliggöra insamling av konsumtionsdata samt fungera som en enhet för att kontrollera förbrukningen för en specifik pryl (t.ex. lampa eller tvättmaskin)

Leveransen inkluderade även integration av alla delar samt design av UX / UI.

Softhouse-leveransen 

Softhouse var inblandad i att definiera, styra och leda produktutvecklingen samt utvecklingen av programvaran.

Detta var en komplex lösning som involverade ett brett spektrum av olika leverantörer, inklusive E.ON: s interna leverantörer och outsourcade, både i Sverige och utomlands.

Vi var ansvariga för;

 • analys och skapande av specifikationer för programkrav
 • styrning av projektet som en del av styrelsen där vi också fungerade som en samlad organisation för en produktägare
 • ledning av projektplan och samordning av alla team och arbete där vi tog på oss rollerna som teamcoach, projektledare och Scrum Master
 • leverans av mobilapplikationer (Android och iOS)
 • leverans av webbgränssnitt och integration på Mina sidor på eon.se

100koll var ett utmanande utvecklingsprojekt i många dimensioner. Flera partners skulle leverera komplexa lösningar under väldigt kort tid. Softhouse spelade en viktigt roll för att projektet skulle bli framgångsrikt – både i att introducera arbetsmetodik, leverera applikationer och vara länken mellan flera av våra leverantörer. ” Richard Thygesson Bostam, CX-Manager , E.ON Energidistribution och Pierre Svahn Olofsson, Affärsutvecklare, E.ON Energilösningar

Resultat

Softhouse är en av E.ONs betrodda långsiktiga partners

Vi lyckades med komplexiteten att leda ett stort team av utvecklare på olika platser som arbetar med olika delar för att leverera med endast en mindre fördröjning.

Lanseringen av produkten hanterades framgångsrikt och fortsatte att anpassas efter feedback och behov hos slutanvändarna efter lanseringen. 

Vi är idag en av E.ONs betrodda långsiktiga partners och vi har levererat flera projekt tillsammans efter denna leverans.

STAY IN THE LOOP

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!