by rebecka

Share

by rebecka

Share

Denna artikel är just nu publicerad på DiDigital

Att flytta IT-verksamheten till molnet kräver noggranna förberedelser. – Det finns alltid risker inblandade som kan påverka verksamheten när man genomför en stor förändring. Det gäller att ha gjort sin hemläxa. Vi kan hjälpa till att minska risken och få flytten att ske sömlöst, säger Andreas Johansson, molnexpert på Softhouse.

Allt fler verksamheter flyttas till molnet och fler och fler företag använder redan någon typ av molntjänst. Däremot är det många företag som ännu inte har övergått till full drift i molnet eller har hittat den perfekta lösningen för just sin verksamhet. Oklarheter kring optimala tekniska lösningar eller rådande lagstiftning som reglerar databehandling kan skapa utmaningar som saktar ner flytten in i molnet.

På mjukvaru- och it-konsultföretaget Softhouse är man experter inom lean och agile mjukvaruutveckling och har lång erfarenhet av att hjälpa kunder med deras molnstrategi, med allt från behovsanalys till strategiarbete och implementering.

– Det viktigaste aspekten inför en molnflytt är att ha en bra grundstrategi för att kunna hantera flexibilitet i sin produkt- och infrastrukturutveckling. En molnflytt är ett stort arbete men det finns enkla sätt att göra det mindre komplext på, säger Andreas Johansson.

Fyra huvudvägar

Kortfattat pekar han på fyra huvudvägar för en flytt till molnet.

– Den första är att göra en Lift & Shift, alltså bara flytta upp sin verksamhet från en lokal hostingleverantör till en infrastruktur i molnet. Då måste man fundera på om det är det bästa och enklaste sätt att komma framåt. Man kan också göra en re-factoring på applikationen och titta på vilka plattformar som finns i den molnleverantör som man har valt. Då tittar vi mer på Platform-As-A-Service. Ytterligare en väg är att göra en Cloud Native, alltså bygga om allt helt och hållet med molnet som bakgrund. Det fjärde alternativet är att ersätta applikationerna med befintliga SaaS-appar, förklarar han.

Den väg som Softhouse rekommenderar beror bland annat på organisationens tekniska mognadsgrad.

Persondata kräver särskild planering

En mycket viktig fråga att utreda är datalagring av personuppgifter. EU förbjuder just nu sådan data att lämna EU:s gräns. Det gör det omöjligt för offentlig verksamhet i Sverige som behandlar persondatauppgifter att till fullo använda visa utländska molnleverantörer.

– Här finns vägar framåt som att dela upp och klassificera data, säger han.

För produktutveckling i molnet rekommenderar han att man noggrant studera vilka tjänster man verkligen behöver.

– Valen begränsas av hur den egna plattformen eller appens mognad ser ut. Här finns avvägningar att göra mellan kapacitet och omfattning av molntjänsten. Det gör att man måste tänka på vilken lösning man väljer, säger han.

På Softhouse har man en stor bredd i sin erfarenhet och har jobbat med både stora och små företag i skilda verksamheter, både i privat och offentlig sektor.

– Vårt syfte med att hjälpa kunden på olika sätt är att stärka kunden i sin affär. Då måste vi titta på hur vi kan bidra men också på hur kunden långsiktigt på olika sätt kan stötta sin egen verksamhet och sina kunder, avslutar Andreas Johansson.

Related Posts

STAY IN THE LOOP

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!