Categories: Nyheter, Tribe

by rebecka

Share

Varmt välkommen ska du vara till vårt onlineevenemang LeanTribe nummer 52 (!). Vi kommer att prata om ”AI in business”! Är u nyfiken på artificiell intelligens så är detta ett event för dig. Vi blandar spännande talare med livliga diskussioner, dessutom arrangerar vi enenemanget tillsammans med FooCafé. Dessutom är Michael Tiberg, FooCafé’s VD, vår moderator för kvällen. Vi ses väl där?

Anmäl dig här!

LeanTribe om Artificiell Intelligens ”AI in Business”

I vårt LeanTribe den 28:e April ska vi prata om hur AI kan påverka våra organisationer. Hur AI kan skapa nya förutsättningar och hjälpa oss att effektivisera och hitta nya affärsmöjligheter. På detta LeanTribe-tema – ”AI i affärer” – kommer vi att prata om AI inom IT-branschen och vilka koncept och tillvägagångssätt som är en viktig faktor i framtidens verksamheter. AI har inte bara omvandlat traditionella metoder inom IT, det har också gått in i många nya branscher och förändrat dem avsevärt. När världen blir mer digitaliserad och alla industrier blir mycket smartare så måste vi anpassa oss. Vi som IT-företag måste försöka att hålla jämna steg med en exploderande processkomplexitet och accelererande innovationer.

I våra LeanTribe tycker vi att det är viktigt att skapa ett utrymme där alla inblandade kan dela med sig av sina tankar och idéer och just därför håller varje föredragshållare en 10-minuterspresentation innan vi gör plats för open space. Open space är till för öppna diskussioner om de olika ämnen som vi tidigare har pratat om. Vi har samlat passionerade experter som pratar om olika infallsvinklar relaterade till AI och du som publik får möjlighet att diskutera och dela dina erfarenheter med dem.

Kvällens talare:

Hans Forsberg, Senior expert AI & Robotik – Vilda fåglar utbyter skräp för mat!

Senka Krivic, Forskningsassistent på King’s College London  – Vad är förklarlig artificiell intelligens?

Viktor Nordmar, Grundare och marknadschef för start-up företaget Hubert.ai AI driven screening av intervjuer med väldigt många ansökningar

Jesper Bleeke, Hyper Island Student, Business Developer – AI och människan i framtidens tillverkning

Jacob Kihlbaum, Founder and CEO of AI-startup Binary Brains – AI-model helps predict performance before a new product launch within the FMCG-industry

Kerstin Johansson, talks about What is Deep Learning?

A lot of the hype around AI in recent years has come from the area of Deep Learning. I have been working with deep learning since 2017, and it has been a pleasure to be working in a field where things are moving so fast and things that previously felt impossible are suddenly within reach. I will talk about what deep learning is and why it is so hyped.

Kerstin Johnsson has been working with machine learning since 2011, in academia and in industry. She earned her PhD in applied mathematics in 2016 and has since then been working with deep learning for analysis of 3D medical images.

OBS! Eventet hålls på engelska – du anmäler dig här!

 

Artificiell intelligens

Artificiell intelligens (AI) är en simuleringen av mänsklig intelligens i maskiner som är programmerade för att tänka som människor och som ska efterlikna våra handlingar. AI handlar också om alla de maskiner som utför kommandon som är associerade med ett mänskligt sinne, såsom lärande och problemlösning.

Den vanligaste uppfattningen om artificiell intelligens är deras förmåga att rationalisera val och vidta åtgärder med den bästa chansen för att uppnå ett bestämt mål. En del av artificiell intelligens är maskininlärning och maskininlärning är den funktion som datorprogram automatiskt kan lära sig av och anpassa till ny data utan att få hjälp av människor. En annan del av artificiell intelligens är djupinlärning. Djupinlärning är den funktionen som imiterar den mänskliga hjärnans arbetsprocess. Allt från att bearbeta data till att skapa mönster för att fatta beslut. 

Artificiell intelligens bygger på principen av att mänsklig intelligens kan skapas och definieras genom att maskiner lätt kan efterlikna oss för att utföra uppgifter. Just nu gör utvecklare och forskare gör extremt snabba framsteg inom AI-branschen. Vi kan nu få maskiner att härma aktiviteter som lärande, uppfattning och resonemang i den utsträckning att alla dessa beteenden faktiskt kan definieras. Vissa människor tror till och med att att AI snart kommer att kunna utveckla en kapacitet för mänskligt beteende som till och med kan överstiger vår egen. Men vad som faktiskt sker återstår att se.

Om LeanTribe

LeanTribe är ett nätverk av människor som delar de värderingar som Lean står för och tron ​​om att Lean skapar ett bättre arbetsklimat i företag. LeanTribe är en svensk förening av entusiaster som står för Agil- och lean mjukvaruutveckling.

Våra sammankomster

Vår huvudsakliga Lean-aktivitet är våra sammankomster som är en kvällsaktivitet där vi lyssnar på inspirerande talare som sedan följs upp med Open Space-diskussioner. Strukturen för en LeanTribe bygger på tre delar. Tema, Blixttal och Open Space.

Organisatörer för kvällen är:

Related Posts

STAY IN THE LOOP

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!