by hannahornback

Share

by hannahornback

Share

Historiskt har datainsamling och bearbetning varit både tids- och arbetskrävande. Ett sådant arbetssätt håller inte i dagens snabbrörliga och föränderliga digitala landskap. Det är därför som Softhouse fokuserar på att stötta sina kunder genom hela den digitala transformationen, från strukturerad datainsamling och analys till insikt och resultat.

Den digitala utvecklingen går snabbt och förutsättningarna förändras hela tiden. Det gäller att hålla sig uppdaterad kring den digitala utvecklingen för att bibehålla sin konkurrenskraft, oavsett bransch. Det har kontinuerligt blivit svårare att hänga med och hantera den allt större mängden data som samlas in då man i många fall sitter med traditionella och arbetskrävande metoder. De senaste åren har området därför börjat utvecklas i en ny riktning, där tillgänglighet och enkelhet står i centrum.

– Att samla, sålla och bearbeta data har krävt stora resurser och långa ledtider innan insikterna hamnat i beslutsfattarnas händer. Av den anledningen har området utvecklats mer mot ”self-service-lösningar”, där användare själva – och snabbare – kan genomföra relevanta analyser och därmed utveckla mer datadrivna beslutsprocesser. Här kan vi hjälpa till att sätta upp den strukturen och utbilda organisationen, säger Magnus Björendahl, affärsutvecklare och ansvarig för initiativ runt Business Intelligence på Softhouse.

Kan fokusera på mer kvalitativt arbete

Magnus fortsätter förklara att self-service-utvecklingen har flera värdefulla fördelar; förutom att det möjliggör för fler medarbetare att vända och vrida på informationen för att identifiera mönster eller avvikelser och kunna arbeta produktivt, blir arbetet både snabbare och mer korrekt. 

– Det frigörs såväl tid och resurser för mer kvalitativt arbete. Initialt kan denna utveckling kännas obekväm för vissa, vars roller hittills har kretsat kring att serva sin organisation med data och information. Man får dock inte glömma att dessa medarbetare ofta sitter på spetskompetens vad det gäller att analysera och tolka datan, vilket tillför ett stort mervärde till hela organisationen.

Ett flexibelt helhetsgrepp

Genom en komplett leverans som inkluderar såväl AI-tjänster, Business Intelligence-lösningar och ett mycket starkt Cloud-erbjudande tillhandahåller Softhouse ett flexibelt, heltäckande alternativ för företag som befinner sig i den digitala transformationsresan. Tack vare ett omfattande ekosystem av partners kan Softhouse täcka upp kundernas samtliga behov och garantera både kvalitet och säkerhet. Ur Magnus perspektiv kan denna typ av helhetsgrepp bli en nödvändighet i framtiden, inte minst eftersom AI, molnlösningar och BI blir allt starkare sammankopplade.

– Softhouse erbjuder en rad olika tjänster och verktyg som stöttar i det här arbetet, dels vad gäller att samla in och strukturera data, och dels vad gäller att vidare analysera den för bättre, datadrivna beslut. Vi använder alltid de senaste lösningarna och den effektivaste teknikerna, så att våra kunder hela tiden kan hålla sig uppdaterade med utvecklingen. Det är viktigt för vår gemensamma resa framåt, avslutar han.

Related Posts

STAY IN THE LOOP

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!