Categories: Artikel, Nyheter

by Ardiana Spahija

Share

Miljö och hållbarhet är ett viktigt område för vårt samhälle och något som Softhouse arbetar aktivt med i verksamheten. Från placering av kontor till arbetsplanering så är hållbarhet en röd tråd. Medvetenhet är ofta steget till förändring och även om Softhouse kommit en bit mot hållbarhet så ska detta dokument utgöra nästa steg på den resan.

Syfte

Denna rapport är framtagen för att utgöra en referenspunkt för företagets utsläpp av koldioxid, för att kunna tydligare mäta effekten av nya initiativ och målsättningar med minskningar av dessa utsläpp.

Mål

Softhouse Nordic AB har tillsammans med en av sina strategiskt viktigaste kunder inom Telekomområdet, åtagit sig att halvera sina utsläpp av koldioxid till 2030, med utsläppen redovisade i detta dokument som referens. 

Klimatpåverkan, koldioxidutsläpp 2019.

Antalet anställda under referensperioden var 198. Totalt summerar vi utsläpp motsvarande 202 ton koldioxid, 1,02 ton per anställd. 

Scope

Ett företags utsläpp av koldioxid delas in i tre scope enligt Greenhouse Gas Protocol, GHG.

  • Scope 1 , direkta utsläpp från verksamheten
  • Scope 2, indirekta utsläpp från inköpt energi
  • Scope 3, övriga indirekta utsläpp från företagets värdekedja

I en beräkning av ett företags utsläpp är standard, enligt GHG-protokollet, att utgå från scope 1 och 2 men då Softhouse huvudsakliga utsläpp är inom scope 3 så redovisas dessa för att återge tydlighet. Det är också i scope 3 som Softhouse har störst möjlighet att minska sitt klimatavtryck. 

Uppföljning

Softhouse Nordic AB kommer genomföra årlig uppföljning av progress mot beslutade klimatmål.

Related Posts

STAY IN THE LOOP

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!