by ardiana spahija

Share

by ardiana spahija

Share

Möjlighet att utvecklas inom sin profession är inte bara en attraktiv förmån, utan en nödvändighet. Företagen som uppmuntrar och gör det möjligt för sina medarbetare att växa med uppgiften har allt att vinna på dagens arbetsmarknad, både vad gäller nöjda kollegor och bättre leverans till kund. 

Jag heter Vernisa och jobbar på Softhouse som Talent and Performance Manager. I mitt arbete brinner jag för två saker: människor och arbetssätt. Min resa på Softhouse har gjort det möjligt för mig att jobba med båda delarna. Det som började som ett modigt steg att bidra till att bygga upp vårt kontor i Sarajevo, har lett till flera intressanta utmaningar och roller. På Softhouse har jag arbetat som konsultchef, produktägare, scrum master och startat upp och lett vårt Leaders Tribe. Dessa erfarenheter har lett mig till att jag idag jobbar strategiskt övergripande med vår kandidat- och medarbetarresa. Jag har förmånen att påverka mindset och strukturer kring bland annat det gemensamma lärandet. Det är en utmaning som jag finner mycket glädje i att vidareförädla den fina grunden som vi har satt. Jag vill här dela av hur vi på Softhouse jobbar för att växa tillsammans.

När vi tittar i backspegeln på vår resa på Softhouse är vi stolta över att ha tagit många steg i rätt riktning att skapa fina förutsättningar för lärande. Genom en kombination av rätt människor på rätt plats och aktiva val är vi idag ett företag där just det gemensamma lärandet något som våra kollegor är mest stolta över. Här är några grundbultar som har gjort oss väl i vår resa att bli och förbli en lärande kultur: 

Gör lärandet till en viktig pusselbit i företagskulturen

Softhouse har nu funnits i över 25 år. Från start har det funnits en medvetenhet om lärandets vikt, och för 20 år sedan satte vi ord på detta. Vår uttalande devis, vi delar med oss och växer tillsammans,  präglar hela vårt arbetssätt både till vår kund och lika mycket internt. Att dela med oss av vår expertis är en viktig del av vår konsultmässighet, lika mycket som det är att alltid i alla lägen sträcka ut en hjälpande hand till en kollega. 

Lärande = konkurrenskraft

För att kunna hjälpa en kund att vara i framkant med sin affär, är det viktigt att kunna erbjuda tjänster som är i framkant. Vassa konsulter som både kan översätta en affärsutmaning till teknisk lösning och kan sitt hantverk är det som driver affären framåt. Att lärandet ger konkurrenskraft är kanske en klyscha, men i så fall en sådan som bör återigen upprepas. Detta är vi väl medvetna om.  

Rekrytera rätt

Medarbetare som trivs bäst i en lärande miljö har sk growth mindset – de är livslånga studenter som inser vikten av att ständigt utvecklas personligt och professionellt och vill hitta rätt plats att göra det på. I vår rekrytering är vi noga med att utvärdera om kandidaten matchar tankesättet vi har. Vi är modiga att välja bort om inte personen inte premierar sitt lärande och inte är teamspelare som delar med sig. Vi vill helt enkelt växa tillsammans med rätt kollegor.  

Gör det till en systemgrej

Det gemensamma lärandet är ett ekosystem där varje person behöver spela sin roll och dra sitt strå till stacken för gemensam nytta. Så här tänker vi på Softhouse:  

  • Jag är ansvarig för mitt lärande

    Många möjligheter att lära sig öppnas upp när man jobbar på Softhouse –  i ens uppdrag eller i något av våra gemensamma kompetensutvecklingsforum. Vi bygger in en medvetenhet från början att jag själv har slutansvaret att ta tillvara på möjligheterna.

  • Min närmaste ledare är min coach

    Varje kollega har en aktivt dialog med sin chef kring vad man vill åstadkomma under året. Vi jobbar med utvecklingsplan som varje person tar fram tillsammans med sin ledare i början på året och som följs upp under årets gång. 

  • Jag har ett nätverk av 300+ kollegor att växa tillsammans med 

    En hjälpande hand en bara ett slackmeddelande bort! Vårt nätverk av kollegor som finns där för varandra i små och stora frågor är något vi är mycket stolta över. Det är också den allra viktigaste anledningen kollegor uppger varför de trivs bra på Softhouse. 

 

Den mest hållbara kompetensutvecklingen är inbyggd i företagets alla skikt. I den bästa av världarna flödar den igenom hela ekosystemet, genom människorna och arbetssätten och kommer samman i det som vi kallar för vår kultur. Share and Grow with Softhouse är ett löfte vi ger till varandra på Softhouse. Företaget till medarbetaren, medarbetaren till företaget och kollegor emellan. Det är en symbios som vi är riktigt stolta över och gör oss till Softhousare. 

 

/Vernisa Rejhan

Related Posts

STAY IN THE LOOP

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!