Categories: Artikel, Nyheter, Säkerhet

by guestwriter

Share

Idag spenderas mycket tid och pengar på införandet av olika säkerhetslösningar, utan direkt förståelse för behov eller nytta. Rätt kunskap, expertis och insyn i företagets unika situation krävs för att minimera kostnader.

För att etablera en säker företagsmiljö behöver man se till att arbeta med IT-säkerheten i ett så tidigt skede som möjligt. Detta kan man göra på flera olika sätt, delvis genom företagsutbildningar som riktar sig till både ledning och personal men också genom teknisk arkitektur, risk- och hotbildsanalys och proaktivt säkerhetsarbete.

Implementera säkerhet proaktivt

Ett vanligt scenario är att säkerhetsbrister upptäckts sent, vilket kan medföra stora kostnader i förseningar, extraarbete och hantering av incidenter. Softhouse jobbar med att tidigt implementera säkerhet för att skydda dina digitala tillgångar. En proaktiv investering är oftast mer kostnadseffektiv eftersom man tidigt bygger in säkerheten i produkter och lösningar.

– Vår expertis ger företag nödvändig kunskap för att kunna ta rätt beslut kring vilken säkerhet som är viktigast. Säkerhet är en investering, med vår hjälp kan du som kund tydligt se vilka delar som ger störst värde och fokusera dina resurser där, säger Niclas Kjellin, säkerhetsexpert på Softhouse.

Ta tempen på säkerhetsläget

För att få en överblick av det allmänna säkerhetsläget hos kunden görs en nulägesbedömning där företagets behov och nytta ställs mot hot och risker.

– Nulägesanalysen ger oss en känsla av hur företaget ser på säkerhet och är en indikation på vilka kunskapsbehov som finns samt eventuella brister i processer och verktyg, säger Alexander Mohlinsäkerhetsexpert på Softhouse.

Därefter kan man komma igång med arkitektur, design och själva utvecklingen av säkerhetskritiska funktioner utifrån de behov som faktiskt finns.

Vi hjälper dig hela vägen

Under pågående projekt kan saker dyka upp som kan påverka säkerheten i mjukvaran och då är det viktigt att ha förståelse för och veta hur man hanterar säkerhetsfrågor under arbetets gång.

– Vi är en stabil partner i utveckling av mjukvara och finns med från analys, teknisk rådgivning, säker implementation, design och utbildning till själva leveransen. Vi hjälper till med allt ifrån kod och kvalitetssäkring till införande av processer för säker informationshantering, säger Niclas.

– Vi gör allt från utbildningar till större och mer omfattande åtgärder. Ambitionen är att ge företaget möjligheter att förstå och kunna fortsätta arbeta med säkerhet själva även efter vår hjälp, säger Alexander.

FAKTA

Softhouse utvecklar digitala affärer, mjukvara, verksamheter och människor. Softhouse grundades 1996 och erbjuder Agil mjukvaruutveckling och konsulttjänster inom IT, säkerhet och mjukvara. Man har ca 250 medarbetare på kontor i Stockholm, Malmö, Karlskrona, Karlshamn, Växjö, Jönköping och Sarajevo.

Läs mer på DiDigital.se

Related Posts

STAY IN THE LOOP

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!