by ardiana spahija

Share

by ardiana spahija

Share

Född i Sverige med rötter i Bosnien och Hercegovina gav mig en uppväxt med två olika kulturer, som vid tillfällen kunde vara utmanade, tills jag insåg att det var berikande. I tidig ålder förstod jag kraften i mångfald och hur en omgivning av olika perspektiv och åsikter främjar innovation och din vision, vilket skapar förmågan att kunna fånga och se nya möjligheter.

Det sägs att “man attraherar det man är” och under min karriär har jag haft förmånen att arbeta med företag, team och människor från olika delar av världen. Mina erfarenheter av mångfald har lärt mig mycket mer när det kommer till att utvärdera prestationer inom teamet – oavsett om det är diversifierade team eller homogena team. Mina erfarenheter säger att team med mångfald presterar bättre än homogena team. 

Mångfald betyder olika saker för olika människor och tittar vi på begreppets betydelse i samhället är det ett begrepp som ofta används för att beskriva en variation av olika egenskaper hos individer i en social grupp. Att skapa ett framgångsrikt team baserat på mångfald innebär att du avsiktligt bygger ett team som består av individer som har en rad olika egenskaper såsom kön, nationalitet, socioekonomisk status, ålder, utbildning och andra egenskaper. Idag är det betydligt mer vanligt att man arbetar i organisationer och team som bygger på mångfald vilket återspeglas i samhällets utveckling på bredden – och inte minst inom digitalisering. Emellertid, att ha mångfald på olika arbetsplatser skapar inte per definition framgångsrika teams. Som Andres Tapia en gång sa ”mångfald är en blandning, inkludering är det som får mixen att fungera”. Medan mångfald handlar om att identifiera och omfamna det unika, handlar inkludering om att skapa en känsla av tillhörighet. Därför måste organisationer förstå den grundläggande aspekten av tillhörighet i ett mångfaldssammanhang.

Brist på mångfald och inkludering resulterar oftast i att team blir monotona och att idéer och lösningar inte utmanas tillräckligt och misstag fortsätter att upprepas. Genom att hålla sig i sin komfortzon och till gamla vanor tenderar team att sakna kreativitet och innovation som i sin tur resulterar i minskad lönsamhet. Med tanke på dagens teknikfokus är innovation och behovet av kreativa lösningar avgörande för att organisationer ska vara konkurrenskraftiga och kunna ta sin plats i en snabbt föränderlig omvärld.

Så, vilka är de faktiska fördelarna med diversifierade team?

Genom att omfamna mångfalden i ett team kan ett bredare utbud av perspektiv säkerställas när du utvecklar nya idéer och lösningar. Den kreativa potentialen hos varje enskild teammedlem är mer sannolik att frigöras i ett diversifierat team, där erfarenheter och färdigheter nyttjas och värderas. Det finns många studier där forskning visar på att mångfald på arbetsplatsen kan förbättra teamets prestation med 30 % och öka organisationens lönsamheten med upp till 36 %. Den främsta anledningen till detta är att diversifierade team trivs i dynamiska förhållanden där det finns en högre nivå av engagemang vilket i sin tur resulterar i effektivare,  mer logiska och kreativa beslut.

Att känna till och förstå vikten av mångfald i ett team är en sak, men att faktiskt skapa ett är en annan. Nedan kommer jag presentera några av mina tips som kan vara en bra start och utgångspunkt för att identifiera och skapa ett framgångsrikt diversifierat team: 

  • Utbilda dig, tänk och prata om mångfald – och mena det! Att prata om mångfald kan många gånger vara obekvämt, men det är avgörande om du vill bygga inkluderande team. Ta upp olika aspekter av mångfald inom ditt team och kom fram till er egna definition av mångfald inom teamet.
  • Skapa en säker och trygg miljö för anställda att visa sitt autentiska jag. Investera tid i att bygga meningsfulla relationer och skapa miljöer för ärlig feedback och diskussioner. Lyssna på berättelser som du kanske annars skulle ha missat. Tro mig, du skulle bli förvånad över hur många unika upplevelser du är omgiven av.
  • Framgång börjar inifrån. Istället för att leta efter och rekrytera mångfald externt, börja leta i dina befintliga team. För att den finns där. Dold talang kan bara upptäckas om du verkligen söker den. Inkludering kan hjälpa dig på vägen! 

För att sammanfatta: att skapa och främja diversifierade team kan förbättra den övergripande produktiviteten, kulturen och moralen i en organisation. Genom att främja mångfald och inkludering kommer du utan tvekan att få engagerade medarbetare som känner sig värdefulla, både professionellt och personligt. Innan du börjar förändra ditt team, börja med Dig själv. Som tidigare nämnt, Du attraherar det Du är, så ta en titt runt omkring Dig – vad attraherar Du

 

Om Hana: 

Hana är konsultchef på Softhouse i Växjö och har sedan tidigare erfarenhet av att arbeta i flera olika ledarroller, såsom utvecklingsledare, projektledare och produktägare. Som ledare är Hana energisk och passionerad. Hon förespråkar för ett inkluderande ledarskap och tror att mångfald och inkludering är en av drivkrafterna för innovation och bra teamprestationer på arbetsplatsen. Hana är också styrelseledamot i Witech; ett IT-nätverk för kvinnor inom tech som aktivt arbetar med att inspirera kvinnor att välja tech för en mer mångsidig och inkluderande framtid. Den 8 mars står Softhouse värd för ett event tillsammans med Witech för att uppmärksamma den internationella kvinnodagen där temat för kvällen kommer att vara kvinnliga förebilder. 

Läs mer om evenemanget: WiTech x Softhouse

Related Posts

STAY IN THE LOOP

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!