Categories: Artikel, Nyheter

by Ardiana Spahija

Share

Vad är grunden för ett framgångsrikt ledarskap och mer specifikt: Vad är agilt ledarskap?

Ordet ”agilt” betyder att ha förmågan att röra sig snabbt och enkelt. Trots att strategiskt tänkande är viktigt för succé, vill vi betona att snabbhet är av största vikt för att skapa framgång inom företagande. En agil ledare har förmågan att snabbt anpassa sig till situationer när de uppstår; att effektivt leda i nuet och vara villig att snabbt släppa det som inte fungerar och istället prova något annat. Dessutom inser en agil ledare att människor är olika. Till exempel innebär att kommunicera med en agil inställning att kommunicera med och erkänna människor på olika sätt baserat på deras personligheter och preferenser. Det finns ingen sådan sak som en universell kommunikationsmodell, och en agil ledare erkänner detta.

Betyder konceptet agilt ledarskap att ”gamla” ledarskapsprinciper är föråldrade? Nej… forskning visar att det finns ett antal grundläggande tidlösa ledarskapsprinciper som gäller för alla ledare, oavsett om du arbetar i en ideell organisation eller ett globalt miljardföretag.

Du gör skillnad

Du är den viktigaste ledaren för dina närmaste underordnade i organisationen. Och du har en mycket större påverkan på dina kollegors resultat än verkställande direktören har.

Oavsett din position i “hierarkin” måste du ta ansvar för kvaliteten på det ledarskap som dina kollegor upplever. Men kom ihåg att ingen kan göra dig till en ledare; du själv måste ta första steget och vara beredd att agera så att andra vill följa. Visa vägen genom att vara en förebild och inspirera till en gemensam vision och göra det möjligt för andra att agera utifrån den visionen. Att leva som man lär innebär också att ha modet att erkänna när man gör misstag. Dina ord är bara så bra som dina handlingar visar.

Varför borde människor följa dig från första början?

Många studier har visat att en ledares trovärdighet är avgörande för att människor ska ge dig sin tid, energi, engagemang och stöd. Endast en trovärdig ledare engagerar människor, och endast engagemang kan bygga och ge nytt liv åt en organisation. Ledarskap är en relation mellan dem som vill leda och dem som vill följa. Trovärdighet innebär att göra det du säger att du ska göra. Trovärdiga ledare lyssnar inte bara på sina egna ambitioner utan också på andras behov och önskningar. De är helt enkelt pålitliga.

Vad innebär det att vara pålitlig?

Tillit förtjänas genom att visa andra att du har både karaktären (ärlighet och integritet) och förmågan (kompetens och expertis) att göra ditt jobb och ta hand om dem. Forskning visar fyra särskilda beteenden som påverkar om andra uppfattar dig som pålitlig: du beter dig förutsägbart och konsekvent, du kommunicerar tydligt, du tar löften på allvar, och du är uppriktig och rak på sak.

Måla en bild av en bättre framtid

Som ledare måste du fokusera mer på framtiden än andra, eftersom visionen är varje organisations livsnerv. Den ger mening åt de dagliga utmaningar och motgångar vi står inför.

Kärnan i ledarskapet är att måla en bild av en bättre framtid. Det innebär att ha en optimistisk syn på både nuet och framtiden. Bara en positiv ledare kan göra en positiv skillnad. Men du kan inte göra det ensam. Ledarskap är ett delat ansvar. Du behöver andra, och andra behöver dig.

Att bli extraordinär

Det som skiljer experter från dem som bara är ”bra” är antalet träningstimmar. Du måste medvetet arbeta och träna för att lära dig nya saker och bli extraordinär, och det gäller även för en ledare. Och ingen har någonsin blivit extraordinär genom att behålla saker som de är. Som ledare måste du acceptera utmaningen och ta ansvar för förändring. Du måste kunna hantera motgångar och resa dig igen efter misstag. Att misslyckas är en av de viktigaste lärdomarna du kan få.

Led med hjärtat

Stora ledare leder med hjärtat. De bryr sig verkligen om sitt företag eller sin organisation, sina kollegor, de produkter eller tjänster som deras företag tillhandahåller och sist men inte minst, de som använder tjänsterna eller produkterna. Visa att du bryr dig, uppmärksamma människor och berätta framgångshistorier som får människor att känna sig speciella och viktiga. Du är en viktig länk för att skapa den emotionella energi som behövs för att göra andra framgångsrika.

Att sammanföra allt

Som nämnts i början av denna text betyder ordet ”agilt” att ha förmågan att röra sig snabbt och enkelt, och enligt James Kouzes och professor Barry Posner är ledarskap en meningsfull relation med en grupp människor. Eftersom det är meningsfullt gör det att ni kan arbeta mer effektivt tillsammans mot ett gemensamt mål. Om du som ledare kombinerar förmågan att röra dig snabbt med förmågan att bygga gedigna och meningsfulla relationer kommer du att bli en bättre ledare. Att vara en sådan ledare kräver självkännedom, förmågan att vara äkta, bygga förtroende och verkligen se varje individ, visa ett ärligt intresse för vem de är och vad som driver dem – till och med att älska dem.

 

→Den här artikeln är från LeanMagazine, skriven av Softhouse tillsammans med Peter Forsman och Ann-Sofie Gustafsson, grundare av Move Management. Här kan du komma åt LeanMagazine utgåvan. 

→Lästips: I boken ”Ledarskapets sanningar” avslöjar James M. Kouzes och Barry Z. Posner tio beprövade sanningar som visar vad varje ledare måste veta, vilka frågor de måste vara beredda att svara på och de verkliga problem de förmodligen kommer att möta. 

Related Posts

STAY IN THE LOOP

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!