Categories: Agil, Artikel, Nyheter

by Ardiana Spahija

Share

Detta är andra tredje och sista delen i artikelserien Agile Inception – The loop approach. Samtliga artiklar är tagna ur Softhouse utgåva Agile inception in 60 min. Vi hoppas att du uppskattar läsningen och hur man kan kombinerar olika agila inceptionstekniker. Kom ihåg att loop-ansatsen av de tre huvudsakliga agila inceptionstrategierna vi använder oss av inom denna artikelserie är tre av många som finns där ute. Givetvis väljer du själv inceptionstrategierna som passar dig för att sätta samman den loop du behöver. Njut av läsningen och lycka till med dina loopar! Första delen hittar du här och andra delen hittar du här.

LOOP 3: KÖR & GÖR!

För en organisation som levererar produkter genom en enkel kundlivscykel, som har behov av en visualisering/prototyp av produkten innan man går vidare med projektchartering och releaseplanering, är ”Kör & Gör!” en smidig samarbetsloop som levererar en validerad affärsmodell. Till skillnad från en traditionell affärsinitiativ, levererar ”Kör & Gör!” på 5 arbetsdagar.

Denna loop genererar prototyper för att få kundinsikter och därigenom validera affärslevnadskraften. Loop 3 passar för team och organisationer som vill utforska kund- och användarpreferenser och behov genom validerat lärande för att verkligen förstå vad ”gör rätt sak rätt och snabbt” innebär för deras kundbas.

En förutsättning för att lyckas med loopen är att utföra teknikerna med ett samlokaliserat, tvärfunktionellt team med möjlighet till demo och/eller implementering, samt med viktiga intressenter och kunder tillgängliga samtidigt för snabba svar och validering av resultat.

När man ska använda Loop 3?

Om svaret är ja på någon av följande frågor:

 1. Är din produktkontext sådan att du kan implementera prototyper för faktisk återkoppling från kunder och användare (validerat lärande)?
 2. Behöver du validera vilken affärsvärdestrategi som passar dina användare och kunder?
 3. Behöver du börja anpassa den pågående outputen från din agila utveckling med en utvecklande affärsmodell? Då kan denna loop passa dina behov.

Tidsbox

5 arbetsdagar

Låt oss komma igång med loopen

Ingen tid för analysparalys – bara gör det. Varför ska vi leverera den här produkten? Vem är intressenterna? Vilka är de mest kritiska påverkan/kapabiliteter som våra användare och kunder ”verkligen” behöver? Denna loop är inspirerad av Lean Startup-principer som ”minimalt genomförbar produkt” och ”validerat lärande”. Lean Startup är ett koncept skapat av Eric Ries och det bygger på en Build-Measure-Learn-cykel av kontinuerlig innovation som är hjärtat av loop 3. Du kan läsa mer om Lean Startup här: http://theleanstartup.com/#principles.

Impact Mapping

Impact mapping är en teknik som passar bra med aspekter av Lean Startup, vi rekommenderar att du startar loop 3 med en Impact Map – här är varför! Mind mapping är en lämplig teknik för att öka kreativiteten och hjälpa dig att ta reda på, och också komma ihåg ”varför”, genom en sammanlänkad visualisering. En bra praxis är att bygga mind maps och impact maps med klistermärken på en whiteboard. Den här formatet låter alla i ett team delta och det är lätt att göra ändringar.

Impact mapping skapades av Gojko Adzic som ett sätt att skifta samtalet från vad som behövs till varför vi vill uppnå en viss typ av affärsmål eller effekt och identifiera den påverkan som behövs för att nå målet. Modellen handlar om att förstå beteenden som behöver förändras bland nyckelintressenter för att uppnå ett hållbart resultat.

En Impact Map är därför en specifik mind map-struktur som organiserar dina idéer i en logisk struktur – härleda den minimala mängden kapabiliteter (vad) som behövs kopplade till strategier om hur man underlättar förändrat beteende (hur) bland nyckelintressenter (vem) som behöver påverkas för att uppnå målet (varför).

Identifiera först målet, varför är det viktigt?

 • Nästa steg är att identifiera intressenterna/aktörerna som vi behöver påverka och påverkas av (de som kan hindra eller stödja målet).
 • Vilka är de faktiska påverkningar vi behöver att aktörerna engagerar sig i som en önskad förändring av beteende för att fortskrida mot målet?
 • Slutligen, vilka organisatoriska aktiviteter och/eller mjukvarukapabiliteter, med andra ord de leveranser som kommer att underlätta att påverkningarna uppnås?
 • Vid det här laget kan du fokusera på att hitta den kortaste vägen genom kartan för att utföra målet. Genom att tillämpa denna strategi får du den minst ”slöseriaktiga” första synen på det arbete som behövs!

Impact mapping kan verka rakt på sak, men en erfaren facilitator kommer definitivt att vara värt ansträngningen. Vi anser att Impact Mapping är ett bra sätt att initiera Inception-arbetet eftersom det är ett snabbt, strukturerat sätt att identifiera spelplanen, värdestrategin, som vi behöver komma överens om innan vi börjar arbeta mer produkt- och kapabilitetscentrerat och bygga prototypen.

Efter en snabb brainstorming för att ta reda på varför, för vem, hur och vad är det dags för UX. Du kanske tror att detta bara är för specialister. Jo, det brukade vara så, nu för tiden finns det rätt coola verktyg till hands, men en Lean UX-specialist är alltid till hjälp.

Prototyper

Omvandla de identifierade produktkapabiliteterna till en prototyp; visualisering är ett överlägset kommunikationsmedel för att få tidig kundinsikt. Börja med att skapa den enklast möjliga prototypen, en minimalt genomförbar produkt, eftersom dess hela syfte är att validera affärsmodellen genom kundåterkoppling. Vanligtvis börjar man skissartat och förbättrar utseendet när en idé utvecklas.

För att använda din prototyp för att generera insikter måste du bestämma målgruppen. Det snabbaste sättet att identifiera kundsegment i relation till värdeerbjudande, intäkts- och kostnadsstrukturer, är att ”leka” med en affärsmodell.

Business Model Canvas (BMC)

En BMC utforskar livskraften för en produktidé, vanligtvis genom att testa prototyper, t.ex. landningssidor, mot identifierade kundsegment. Huvudsyftet är att skapa en giltig affärsmodell eller att avsluta tidigt om idén inte håller.

Om du börjar från grunden med en produktrekommenderar vi att du och ditt team bygger en BMC för att ha en strukturerad metod att utföra din kontinuerliga innovation av den minimalt genomförbara produkten (MVP) eller prototypen. Även om du arbetar med att planera nästa stora steg i din befintliga produkts livscykel kan det vara fördelaktigt att prova denna teknik för att verkligen begränsa de viktigaste stegen som krävs för att uppnå ett konkret affärsresultat.

Impactmappen som initierade denna loop hjälper till att skapa avgörande resultat som Business Model Canvas-templaten använder som indata för att integrera och konstruera en initial BMC. Aktörer stödjer kundsegmenten samt delen om nyckelpartners i BMC. Påverkningar och leveranser stödjer värdeerbjudandet samt nyckelaktiviteter. Efter att ha fyllt i denna information är det dags att börja tänka på kostnadsstruktur och intäktsströmmar. Sedan utformar du en hypotes och formulerar en mätbar metrik. Skapa till sist en prototyp och generera insikter från din kundsegment. Vi ser BMC som den främsta tekniken för att göra din Impact Map levande och stödja det validerade lärandet och det kontinuerliga innovationsarbetet som är hjärtat av denna loop.

Vi skulle vilja utöka på aspekten av hypotesen för att göra det lättare att förstå hur ”klar” prototypen eller den minimalt genomförbara produkten (MVP) kan vara för att ge användbar återkoppling från kunderna. Hypotesen i det här fallet är en testhypotes som behöver formuleras med mätbara metriker som stöder insamlings av insikter.

Några populära teststrategier sammanfattas nedan:

Smoke test (fullständig produkt)

 • MVP-strategin för en webbapplikation (eller app) är att skapa en fejkad webbplats (eller app) för produkten och köpa online-annonsering för att leda trafik till webbplatsen.
 • Den fejkade webbplatsen (eller appen) kan bestå av en marknadsföringslandningssida med en länk för mer information eller köp.
 • Länken är inte ansluten till ett köpsystem, istället registreras klick och mäter kundintresset.

Implementera först, koda senare (funktion för funktion)

 • En länk till en ny funktion i en webbapplikation kan finnas på en framträdande plats på en befintlig webbplats.
 • Funktionen är inte implementerad, istället tillhandahålls en ursäkt, skiss eller marknadsföringssida.
 • Klick på länken registreras och ger en indikation på efterfrågan på funktionen bland kundbasen.

Concierge

 • Utför manuellt den tjänst du vill undersöka för en kund inom dina kundsegment gratis under en tid.

Wizard of Oz

 • Människor som arbetar manuellt bakom kulisserna.

Bygg en publik

 • för att förankra dina idéer
 • för att ha potentiella kunder när produkten lanseras

Crowdfunding

 • Sälj produkten till människor innan du har produkten.
 • Be om ett kreditkort eller förskottsbetalning.

Samla in metriker, justera prototypen och generera nya insikter – skölj och upprepa!

Grattis, du har avslutat loop 3 – eller rättare sagt börjat loop 3!

Du har nu en validerad affärsmodell samtidigt som du inkrementellt utforskar prototypen med faktisk återkoppling från kunder, vilket minimerar slöseri och maximerar värdeleverans. Impact mapping stöttade starten av avgörande indata för BMC och hjälpte till att identifiera vad MVP behöver innehålla – ett mycket användbart medel för att nå målet.

Och slutligen, vi hoppas att du har haft nytta av att läsa om vår syn på hur man kombinerar olika agila inledningstekniker. Kom ihåg, looptekniken med tre huvudsakliga agila inledningsstrategier som vi använder i denna bok är tre av många. Du kommer att välja och kombinera och skapa den loop som du behöver, vi önskar dig lycka till!

Copyright
Upphovsrätt: Om du önskar använda innehåll eller använda bilder som är en del av denna artikel, vänligen ange källan vid användning. Upphovsrätt Softhouse Nordic AB. Vi är inspirerade av öppna källkods-communityn där principerna om öppen och fri tillgång till kunskap och resultat är centrala, och information samt erfarenheter behöver delas. Den agila gemenskapen drivs i hög grad av att bidra till och dela kunskap, och vi har mycket att tacka andra för deras arbete. Det är dags för oss att också bidra.
När vi talar om och konceptualiserar ”…. på 60 minuter” och den relaterade bloggideen ”2 cents on Agile” använde vi specifikt ”Scrum and XP from the trenches” av Henrik Kniberg som ett exempel på den typ av praktisk publikation vi ville skapa, även om du kommer att se hur ”…. på 60 minuter” skiljer sig på grund av innehållets natur och de områden vi behandlar.

Related Posts

STAY IN THE LOOP

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!