by rebecka

Share

Möt Åsa Stark, vår Agile Coach vars engagemang och passion för agilt arbete inspirerar både kollegor och kunder. Åsas bidrag till att skapa en starkare, mer sammanhållen arbetskultur är ovärderlig. Detta medarbetarporträtt går in på Åsas utvecklingsresa, hennes nuvarande roll, och hennes upplevelser av att trivas och utvecklas i Softhouse dynamiska miljö.

En resa mot agilitet

Åsas yrkesresa speglar en kontinuerlig utveckling och anpassning. Från sina tidiga år på Aspiro och Q-Labs till avancerade roller inom Sony Ericsson, har Åsa alltid sökt efter sätt att förbättra arbetsprocesser och teamdynamik. Det var inte förrän hon började hos oss på Softhouse 2012 som hon på riktigt fick möjligheten att fullfölja sin dröm om att bli Scrum Master och senare Agile Coach. Åsa berättar:

– Jag började jobba 2000 på Aspiro och bytte snart till Q-Labs då Aspiro sa upp en tredjedel av personalen. På Q-Labs arbetade jag med att införa processer på Ericsson. Därefter började jag på Sony Ericsson och integrerade mjukvarusystem med flera hundra utvecklare. Jag har haft ett flertal olika team lead roller och projektledarroller på Sony Ericsson och senare hos operatören 3.

Åsa fortsätter:

– Innan jag började på Softhouse hade jag provat på att vara scrum master i ett projekt. Jag har tidigare velat prova på att jobba agilt, då jag läst om XP och varit på XP dagar men inte fått chansen där jag var. Jag ville arbeta på ett mer hållbart och uthålligt sätt eftersom det har varit hög stressnivå på mina tidigare jobb och jag tänkte att det agila kunde hjälpa till med att det dels då man inte tar på sig mer än man tror man klarar och att beslut tas på rätt nivå.

Vi passade på att fråga Åsa om hur det är att jobba som konsult och vad hon anser vara en usp.

– Att jobba som konsult faller nog inte alla i smaken men jag gillar det. Man får testa på att jobba på flera olika arbetsplatser. När man arbetar med kultur och förbättringar kan det vara bra att inte stanna för länge på samma ställe. Ibland kan man känna sig klar med ett team då det inte behövs så mycket stöttning längre och du gör oftast störst nytta i början. Men svårlösta problem kan kräva mer tid att ta sig an och de finner du oftare högre upp i organisationen som blir en naturlig väg att arbeta med när man är klar med ett team.

I rollen som Agile Coach

Som Agile Coach stöttar Åsa team och program i deras strävan att bli mer agila. Hon bidrar med sin expertis inom tankesätt, kultur och arbetsprocesser för att skapa en effektiv och sammanhållen arbetsmiljö.

– Jag stöttar både team och program att arbeta mer agilt. Jag hjälper till med tankesätt och kultur i mjukvaruorganisationer på deras resa att bli mer agila. Det handlar dels om att hjälpa dem att skapa och kommunicera bra mål och visioner för att guida utvecklingsteamen, dels med tydligare arbetssätt, visualisering av nuläget för att underlätta beslut, facilitering och coachning vid workshops och möten, försöka skapa insikter i hur vi arbetar tillsammans på ett bra sätt och i fördelarna av de agila arbetssätten, förklarar Åsa och fortsätter:

– Det betyder också att jag arbetar med olika roller i organisationen så som utvecklingsteamen med utvecklare, UX, arkitekter, test och produktägare men även program managers solution arkitekter, integrations och systemtestare, andra agila coacher och ibland kunder.

Idag jobbar Åsa som Scrum Master på Neuron; ett internt system som tar inkommande leads från konsultmäklare och matchar med konsulters CVs för att hitta uppdrag till våra konsulter.

– Just nu jobbar jag med att stötta teamet med hur man arbetar och köra agila ceremonier. Jag har även intervjuat säljarna för att förstå hur lätt/svårt det är att använda systemet vilket har tydliggjort att det skulle behövas en omdesign av systemet, berättar Åsa.

En unik passion som driver framgång

Åsas arbete är drivet av en passion för att göra arbetsdagen roligare och mer meningsfull för alla. Hon strävar efter att hjälpa individer och team att nå sin fulla potential genom att erbjuda stöd och tydliga, engagerande mål.

– Jag brinner för människor och för att hjälpa individer och team att göra det dagliga arbetet roligare. Ett fullt fungerande team har roligt tillsammans och ger uppskattning till varandra samtidigt som de är öppna och ärliga med varandra och har strävan att förbättra både produkten och hur vi arbetar tillsammans, säger Åsa.

Det roligaste Åsa vet är att få jobba agilt och när man känner att ens arbete hjälper till att komma närmare kunderna och förstå kundernas behov så att det blir tydligare vad behovet är av det vi gör.

– Det roligaste är att se glädjen hos de som arbetar. Det är kul när man känner att man kan göra stor skillnad och få det att tydligare varför man gör det man gör. Så klart så är det roligt när man jobbar med trevliga kollegor som hjälper varandra och har roligt ihop.

Men Åsas arbete och roll är inte enbart en dans på rosor. Det finns många utmaningar som hon i rollen som Agile Coach får ta sig an. Åsa berättar:

– Ibland stöter man på personer som inte vill lyssna och ändra sig och vill göra saker på sitt sätt, oftast beror det på olika sorters rädslor. En del personer är inte teamspelare och passar inte att jobba i team och andra sitter på fel roll. Ibland gör det att förändra problemet men ibland inte och jag har inte mandat att flytta på personer som har svårigheter att samarbeta med andra runt omkring utan kan bara påpeka problemet för de som tar besluten.

Hon fortsätter:

– Det finns även organisationer som har svårt för viss typ av förändringar, mer än andra. Det kan också ha sina utmaningar. Oftast slår man i ett tak någonstans uppåt i organisationen då det är svårt att arbeta med agila arbetssätt och mindset. Något som är väldigt vanligt är när man har en budgetering som inte är agil där man förväntar sig många detaljer för vad som ska utvecklas det kommande året men det går inte ihop med agil utveckling.

Öppenhet, stöd och samarbete

För Åsa representerar Softhouse företagskultur en miljö av öppenhet, stöd och samarbete. Hon värdesätter särskilt att det är lågt i tak, frihet under ansvar och den stöttande ledningen som gör det möjligt för alla att växa och utvecklas.

– Det är lågt i tak och vi hjälper varandra. Det finns ett stöttande ledarskap här, vilket gör Softhouse till en speciell plats att arbeta på,” reflekterar Åsa.

På frågan vilket av våra fyra värdeord som är Åsas favorit svarar hon följande:

– Team – jag tror på kraften ett team har att utföra saker bättre än individen. 1+1=3, alltså att man gör bättre saker tillsammans än man hade gjort enskilt, samt att det är roligare att arbeta ihop. Men det kräver att man vågar visa sina svagheter för andra för att kunna utvecklas.

På frågan om Åsa har ett favoritverktyg eller ramverk svarade hon följande:

– Jag har inget favorit ramverk men jag tar gärna inspiration från 5 dysfunctions of a team modellen för att bygga välfungerande team. Detsamma när det gäller Susan Wheelans “Att skapa effektiva team”. På de olika uppdragen kan de vilja köra SAFe eller OKRer eller något annat ramverk och då anpassar jag mig till de förhållandena och kombinerar deras idéer med mina.

Från Agile till aktier

Åsas intressen utanför arbetet är många och varierade, från utomhusaktiviteter till familjespel. Hennes senaste hobby, aktiemarknaden, är både en utmaning och ett nöje.

– Jag är mer aktiv på fritiden när det är vår, sommar och höst då jag gillar att vara utomhus, promenera, ta hand om trädgården i stugan, men även inomhusaktiviteter brukar det bli fler av på sommarhalvåret. Dock spelar jag brädspel med familjen och pysslar både med barnen och på egen hand året runt.

När vi frågade Åsa om hon hade någon hemlig talang fick vi ett oväntat svar.

– Jag vet inte om det jag skulle kalla det för talang men jag har börjat med aktier sen knappt ett år tillbaka. Kände det var dags att lära mig om hur det fungerar så nu läser jag dagens industri och privata affärer varje dag sedan juni/juli förra året. Jag har mycket kvar att lära men har jag börjat förstå lite av hur marknaden fungerar. Det är kul att lära sig något nytt, berättar Åsa.

Vill du bli en del av vårt team? Vi söker ständigt nya medarbetare, gör vårt quiz eller kika in på våra lediga jobb och läs mer.

Related Posts

STAY IN THE LOOP

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!