Agil kravhantering

Hur lär man sig vad marknaden och användarna förväntar sig, samt kommunicerar verksamhetens behov så att utvecklarna förstår och skapar rätt lösningar?

Om kursen

Hur lär man sig vad marknaden och användarna förväntar sig, samt kommunicerar verksamhetens behov så att utvecklarna förstår och skapar rätt lösningar? Studier visar att upp till 40 % av utvecklade funktioner sällan eller aldrig används. Precis som vi måste ha god kvalitet i utvecklingen (göra saker rätt) måste vi samtidigt lära oss att göra rätt saker.

Agila arbetssätt bygger på transparens, inspektion och anpassning. Detta möjliggör snabb återkoppling, ger flexibilitet, bygger in ett lärande om vad som fungerar samt sänker våra risker. Det medför också att hantering av krav skiljer sig mot traditionell kravhantering. Under kursen lära du enkla metoder som hjälper till att göra rätt saker och snabbare nå ut på marknaden.

Saker du får lära dig i kursen

  • Vilka är utmaningarna att hantera krav i mjukvaruutveckling?
  • Produktens vision & önskade effekter
  • User Roles och User Stories
  • Estimering och prioritering av en produktbacklog
  • Nedbrytning av krav
  • Planering och prognoser
  • Fallgropar och vanliga misstag i kravarbetet

Målgrupp

Kursen vänder sig till produktägare, Scrum Masters, kravanalytiker, projektledare och personer som arbetar agilt men som vill förstå eller djupare förståelse för agilt kravarbete.

Förkunskaper

Erfarenhet av något agilt arbetssätt, t.ex. Scrum eller Kanban, är önskvärt.

Kurslängd

1 dag

Språk

Svenska

Vår kursledare

Staffan Persson

Agile Coach and Trainer

Staffan har över 20 års erfarenhet från mjukvarubranschen, både från stora och små organisationer. Han är en erfaren coach och utbildare och har haft många olika operativa uppdrag som t.ex. produktägare, Scrum Master, projektledare och kravanalytiker.

Genom åren har Staffan arbetat med, coachat och hållit utbildningar för bl.a. Ericsson, ABB, Ikea, Ikano, Saab och Telenor. I uppdragen har han samarbetat med affärsutvecklare, chefer, produktägare, team-medlemmar och andra projektintressenter för att införa agila arbetsmetoder. Han har också lett och deltagit i projektgrupper med medlemmar från många olika kulturer och i en rad olika europeiska länder. Staffan passion är att hjälpa organisationer eller projekt att öka förmågan att leverera värde för pengarna, samt att hjälpa individerna i organisationen att växa.

Vill du veta mer? Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

    Hör av dig till oss så hjälper vi dig!