Avbokningsregler

Regler för avbokning av öppen kurs och företagsinterna kurser

Regler för öppna kurser och företagsinterna kurser

  • Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Softhouse accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.
  • Avbokning ska alltid ske skriftligt till Softhouse (akademi@softhouse.se).
  • Vid avbokning 4–2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta Softhouse med 50% av kursavgiften.
  • Vid avbokning 2-0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta Softhouse med 100% av kursavgiften.
  • Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan i samma företag efter samråd med Softhouse.
  • Softhouse har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
  • Softhouse fakturerar kursavgiften efter kursstart.