Continuous Delivery höjde kvaliteten


Det stora telekomföretaget är aktör på en extremt konkurrensutsatt marknad med mycket höga krav på att de senaste funktionerna ska vara färdiga i tid. I det uppdrivna tempot sätts arbetsmetodiken på hårda prov.

Utmaning

Telekomföretagets kund hade lagt upp en aggressiv tidsplan med korta leveranstider.

Tufft utgångsläge

Då projektet påbörjades var leveranstiderna mycket långa: i bästa fall tog det två veckor från det att koden var färdig till den var integrerad. Processen för kvalitetssäkring var mycket komplicerad, med integration och test i flera steg. Trots detta fanns det allvarliga kvalitetsproblem i koden, testfallen och testmiljön. Internt upplevde personalen att koden som utvecklades hade låg kvalitet och att mer testtid behövdes före leverans.

Lösning

En analys visade att processen för integration gjorde att koden som levererades av utvecklarna testades mot över två veckor gammal kod i produkten. De långa ledtiderna för integration var en viktig orsak till kvalitetsproblemen och sänkte även utvecklingshastigheten.

Resultat

Redan inom två veckor hade vi lyckats integrera det senaste från alla utvecklare i produkten. Leveranstiderna hade också minskat från två veckor till en dag och kvaliteten blev snabbt bättre. Varje dag kunde vi följa utvecklingen av kvaliteten på produkten där problem nu kunde åtgärdas snabbt. Resultatet av rättningarna var synliga dagen efter de var genomförda vilket gjorde att vi direkt kunde ta oss an nästa problem.
Utvecklarna lärde sig snabbt uppskatta frekventa leveranser eftersom de kände sig behjälpta av den automatiska testservicen. Dessutom fanns det senaste från alla andra utvecklare hela tiden med i produkten. Responstiden från utvecklingsavdelningen blev nu mycket snabb vilket ledde till två fördelar: kundens behov kunde bemötas effektivare och den interna kvalitetssäkringen förbättrades.
Ladda ner referenscaset om Continuous Delivery som pdf i A4-format.