Integrerad IT-lösning från IST


Integrerade IT-system för studieplanering, schemaläggning och föräldrasamarbete blir allt viktigare inom skol- och omsorgsvärlden. Idag utgör de en viktig del av miljoner personers vardag.

Utmaning

IST hade ambitionen att erbjuda skol- och omsorgsvärldens modernaste IT-lösning för administration, kommunikation och lärande. Användarna är kräsna och vill ha ett pålitligt och funktionsriktig system med användarvänligt gränssnitt. Detta ställer stora tekniska krav på stabilitet och tillgänglighet.
Kundens vision innefattade

Lösning

Efter analys av beställarens krav och slutanvändarens behov designade Softhouse ett system baserat på AngularJS, kombinerat med Bootstrap för dynamisk anpassning. Detta gjorde det enkelt att leverera enligt schema. Projektet bedrevs enligt Agil metodik med återkommande feedback från IST, mottagarorganisationerna samt verksamhetsspecialister.
Prototyping i samarbete med beställaren säkerställde att teamet gjorde rätt saker vid rätt tidpunkt. Uppdraget startade januari 2014 och slutleveransen skedde på utsatt tid i juni 2014. Pålitlig leverans var en grundförutsättning eftersom systemet är verksamhetskritiskt,

Resultat

Efter slutleverans implementerades det nya systemet hos samtliga berörda landsbolag inom IST-koncernen.

”Softhouse har bidragit med en balanserad coaching där man verkat för att de olika rollerna i verksamheten själva löser problem som uppstår och på ett begåvat sätt bidragit genom att vägleda”

– Mikael Wahlberg, Head of Technology Management
IST levererar IT-lösningar för hela skolgången – från förskola till gymnasium. Kunderna omfattar över 400 kommuner i hela Norden.
Ladda ner referenscaset om IST som pdf i A4-format