Dagens Industri uppmärksammar Softhouse-kontoret i Sarajevo

Himzo Musić, vd för Softhouse kontor i Bosnien.

Dagens Industri var nyligen nere i Bosnien och träffade våra Softhouse-kolleger i Sarajevo. Efter ett drygt år har verksamheten kommit igång på allvar för de sju anställda som jobbar i nära samarbete med kollegerna i Sverige.

Det var onsdagen den 9 december som Dagens Industri publicerade sitt uppmärksammade reportage där Stefan Johansson, vd för Softhouse, och Himzo Musić, vd för Bosnien-kontoret, intervjuades på plats i Sarajevo. De berättade om den lyckade etableringen och samarbetet med den svenska ambassaden.

– Artikeln speglar på ett bra sätt vilken utmaning en etablering i Ex-Jugoslavien kan vara – men också hur mycket det finns att vinna, säger Stefan Johansson. Dessutom har vi lärt oss mycket om hur man bygger distribuerade utvecklingsteam som jobbar tajt och agilt, trots att de är geografiskt åtskilda.

Professionellt sett har kollegerna från Balkan respektive Skandinavien inga problem att finna varandra – det gäller såväl programmeringskunskaper som kunskaper i engelska . Visserligen är Bosnien ett låglöneland i jämförelse med Sverige, men man har alltid bibehållit ett bra utbildningssystem, trots kriget och svårigheter med att få fart på ekonomin under 2000-talet.

– Här pågår mycket intressant som vi kan lära och inspireras av, till exempel en satsning på IoT under namnet Sarajevo Smart City, säger Himzo Musić. En viktig roll spelas av svenska ambassaden som gör allt de kan för att hjälpa oss med networking och kunskapsutbyte.

Engagerade i Bosnia Agile

Softhouse har låtit tala om sig bland Bosniens programmerare genom att engagera sig i olika stödprojekt för landets näringsliv och mjukvaruindustri. Med support från SIDA har utbildare från Softhouse hållit Scrum Master-kurser i flera olika städer – det rör sig totalt om en hundratal deltagare som blivit certifierade. En Lean for Managers-utbildning sponsrades av den amerikanska hjälporganisationen USAID. Softhouse är också knuten till den lokala Agile-rörelsen genom partnerskap med Bosnia Agile, sponsring av organisationens konferenser och deltagande i programmerarträffar.

– En Agile-utbildning av det lite ovanligare slaget var när vi höll en kurs på den svenska ambassaden i Sarajevo på temat ”How can an embassy become agile”, säger Himzo Musić. Alla anställda – inklusive ambassadören – var med!  

Himzo Musić, som kom till Sverige som sjuttonåring, tycker det känns bra att vara med att stoppa den brain drain som har varit ett bekymmer för Bosnien i många år.

– Vi skapar goda villkor för unga duktiga bosnier som gör att de kan bo kvar och inspirera andra unga att bli samhällsbyggare och skattebetalare i det land de växte upp i. I min vision har vi 35-50 anställda om fem år och är det bolaget alla vill jobba hos i Bosnien. Vi har det fetaste och coolaste kontoret, vi tar hand om våra anställda och får tillbaka glada och dedikerade medarbetare.