Utforskande av agila processer för innovation

Frukostseminarium 31 maj

En nyckel för att kunna vara innovativ är att snabbt kunna validera om en idé kommer ge affärsnytta eller ej. Därför är det väldigt bra att ha ett bra leveransflöde med korta ledtider och kvalitativt datadriven feedback.

Vi välkomnar er till ett inspirerande frukostseminarium där vi kommer att presentera de agila trenderna inom området: Snabba valideringar av affärsnyttan genom Lean/Agile och Hypoteser.

Vi samlas kl 07:30 för att äta lite frukost tillsammans.
Kl 08:00 startar vi med Tom som kommer att prata om hur de agila arbetssätten driver innovation.
Därefter kommer Johan presentera Hypotesdriven design/utveckling med konkreta exempel.