Vi har uppdaterat vår web, vår profil och vår erbjudandestruktur

Nu är vår uppdaterade profil lanserad. Uppdaterade typsnitt, färger och grafiska element står som stomme i de uppdateringarna som vi har gjort. Vår logotyp har uppdaterats med nya nyanser för att fånga ett lite softare och modernare uttryck samtidigt som vi behåller den teknikstarka fonten och vår symbol, precis som innan. Den nya profilen har redan börjat implementeras i vårt marknadsmaterial och fortsätter att införas stegvis i våra kanaler och allt vårt material.

Tanken med den uppdaterade profilen är att spegla ett modernt, teknikstarkt och lite softare Softhouse. Ödmjukheten i våra konsulter och vår personlighet som bolag tar vi med oss in i vår uppdaterade färgskala som innebär att vi gör våra färger lite softare i uttrycket. Vår starka kompetens och vårt teknikkunnande står vårt språk och våra texter för.

– Softhouse har gjort en väldigt spännande resa och vi växer och utvecklas hela tiden och därför är det naturligt att vår visuella identitet också utvecklas och uppdateras. Speciellt med tanke på det digitala landskap som vi är verksamma i, säger Bengt Gustavsson, Koncernchef på Softhouse.

Dessutom har vi uppdaterat vår sajt med ett nytt utseende, nya funktioner och helt nytt innehåll. Allt samlas under softhouse.se där vi också lyfter in Softhouseeducation.se under fliken Akademi.

– Vår nya sajt är en viktig plattform i vår kommunikation och framför allt en viktig kanal för att fortsätta arbetet med att dela med oss av vår kunskap. Sedan starten 1996 har vi varit duktiga på och prioriterat att dela med oss av vår kunskap. Vår nya webb kommer att skapa ännu bättre förutsättningar för att göra just det säger Rebecka Lindhe, Marknadsföringsansvarig på Softhouse.

Ny erbjudandestruktur

För att bli ännu tydligare gentemot våra kunder har vi också uppdaterat vår erbjudandestruktur. Där vi genom vår nya payoff “Vi utvecklar digitala affärer” har skapat 4 tydliga ben för vad vi jobbar med och kan hjälpa dig som kund med. “Vi utvecklar mjukvara” som förklara och beskriver vårt mjukvaruerbjudande, “Vi utvecklar verksamheter” som beskriver det ben som berätta om hur vi hjälper verksamheter att titta på den digitala affären och utveckla nya affärsområden, effektivisera befintliga delar eller skapa helt nya.

Ofta är vi både experter och partners i en sådan transformation och ett bra bollplank för att driva den digitala utvecklingen framåt. “Vi utvecklar människor” beskriver det som vi arbetar med i vår utbildningsverksamhet och den har vi döpt om från education till “Akademi” för att beskriva det på ett tydligare sätt.

– Den nya erbjudandestrukturen gör att vi kan bli tydligare med det som vi kommunicerar och skapa tydlighet gentemot våra kunder. Att säga vad vi faktiskt gör är viktigt och skapar tydlighet i våra affärer säger Bengt Gustavsson, Koncernchef Softhouse.