Allt du behöver veta om molnet – del 2/3

Vi fortsätter vår genomgång av molnet och definitioner av de tjänstemodeller som molnet erbjuder. I vårt andra blogginlägg får du en översikt av olika vanliga molntjänster och tekniker som kan användas för att utveckla och hantera nya produkter och tjänster.

Containers

Containerteknik är bra om du behöver flexibilitet för att installera och använda programvara med specifika versionskrav eller liknande funktionalitet i en mycket liten virtuell maskin. Med containrar kan du välja det underliggande operativsystemet och infrastruktur själv och samtidigt ha full kontroll över det installerade programmeringsspråket och runtime-versionen inuti containern.

Det är till och med möjligt att hantera containrar med olika mjukvarustackar i en stor containerpark. Detta är särskilt intressant om du behöver migrera ett gammalt, äldre system till en containeriserad miljö. Som en extra bonus kommer många verktyg för att hantera storskaliga containermiljöer (som Kubernetes) med moduler och verktyg för hantering enligt bästa praxis redan förinstallerat. 

FaaS/Serverless, Funktionalitet som en service

Function as a Service, FaaS, kallas också Serverless. Denna typ är ytterligare lager av abstraktion jämfört med containers och Paas. Istället för att bry sig om virtuella servrar, containers och annan infrastruktur, laddar FaaS-utvecklare upp funktionella kodblock. I molntjänsten ställer utvecklaren in funktionerna så att de exekveras av en viss händelse, till exempel ett formulär blir ifyllt och skickat, en webhook exekveras eller en fil blir uppladdad. En speciell fördel med FaaS-applikationer är att de inte förbrukar några resurser förrän en händelse inträffar och funktionen exekveras, vilket minskar avgifterna i praktisk användning.

I det fall en arkitekt väljer FaaS/Serverless behöver utvecklaren inte bry sig om att administrera underliggande infrastruktur. De behöver bara bry sig om koden och affärsvärdet för slutanvändarna. Iterationen kan gå snabbare, eftersom koden kan distribueras snabbare till slutanvändaren, utan installation eller provisionering. 

Alla större molnleverantörer erbjuder FaaS-funktionalitet: AWS Lambda, Azure Functions och Google Cloud Functions. 

Multi-Cloud Management

Definitionen av användning av multicloud innebär hel enkelt att du använder mer än en publik molntjänst för er leverans av IT-tjänster i molnet. Dock är det viktigt att vara medveten om att beroende på antalet och de olika molntjänsterna som är inblandade, kan hantering av flera moln bli ganska komplicerat ur både kostnadsoptimerings- och teknikperspektiv.

Multicloud-strategin är ofta sprungen från olika behov. I vissa fall prenumererar kunder på flera molntjänster för att undvika ett beroende av en enda leverantör. Ett mer sofistikerat tillvägagångssätt är att välja publika moln baserat på specifika och unika tjänster som en viss leverantör erbjuder och i vissa fall integrera dem för sina specifika behov. Till exempel kan utvecklare vilja använda Googles TensorFlow för maskininlärning på Google Cloud Platform, men föredrar Jenkins på en virtuell maskin i AWS för kontinuerlig integration.

För att få kontroll på kostnader väljer vissa kunder Cloud Management Platforms (CMP) och eller Cloud Solution Brokers (CSB), som möjliggör hantering av flera moln som om de vore en enda plattform. Utmaningen med dessa typer av lösningar är att de tenderar att begränsa kunderna till närmast gemensamma nämnare för de leverantörer som används. Det kan vara att tillgång till lagring, nätverk och virtuella maskiner ingår men att det blir svårare att integrera de tjänster som gör varje plattform unikt. Det här tillvägagångssättet är något som behöver undersökas från fall till fall och analyseras om det är en väg framåt för en specifik miljö.

Publika API:er

Precis som SaaS tjänster levererar applikationer till användare över internet, erbjuder publika API:er applikationsfunktionalitet över internet. Genom att erbjuda redan färdiga publika API:er till utvecklare som inte behöver eller vill utveckla sina egna API:er förenklar tjänsteleverantörer både grundläggande och extra funktionalitet som kan användas i en applikation. 

Till exempel när utvecklare bygger webbapplikationer för kartor används ofta Google Maps API för att ge vägbeskrivningar. För att integrera med sociala medier kan man använda API: er som underhålls av Twitter, Facebook eller LinkedIn. Ett annat exempel är Twilio, som har byggt ett framgångsrikt företag som är dedikerat till att leverera telefoni- och meddelandetjänster via offentliga API: er. 

Molnet har många smidiga och enkla lösningar för att arbeta med och publicera publika API:er. I slutändan kan alla företag tillhandahålla egna offentliga API: er för att göra det möjligt för kunder att konsumera data eller få tillgång till applikationens funktionalitet. 

Vi fortsätter vår genomgång av molnet riktat till specifika branscher i vår nästa bloggpost. 

Kontakta oss för ett kostnadsfritt konsultationsmöte om hur du kliver in i molnet. Kontakta vår cloud-expert andreas.johansson@softhouse.se