Softhouse nu Microsoft Gold Partner

Rätt använt finns det mycket att vinna på molnlösningar i säkerhet, skalbarhet och enkelhet. Men om man saknar en plan för hur det skall göras eller saknar erfarenhet av molntjänster så finns det en risk att trampa fel. Risken är stor att man betalar för mycket och missar stora fördelar. 

På Softhouse har vi lång och bred kunskap om att bygga och drifta lösningar i olika leverantörers moln-plattformar. Vi har erfarenhet och kompetens på Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) samt Google Cloud Platform (GCP) – och stolta partners till samtliga av dessa. Vi är numera också Microsoft Gold Cloud Platform partner, och har både bredd i erfarenhet och spetskompetens inom den plattformen. 

Vi jobbar aktivt med att stärka våra partnerskap och det skall kännas tryggt att välja Softhouse som leverantör oavsett vilken eller vilka miljöer man valt att jobba i,  berättar Ola Hiselius, Cloud Architect på Softhouse.

Många företag har påbörjat sin resa mot att använda allt mer molntjänster men ofta är det en utvecklingsresa som behöver göras under en längre tid. För att kunna dra nytta av den fulla potentialen av molntjänster så strävar företagen efter en mognad som kallas för Cloud Native. På den nivån utnyttjas möjligheterna fullt ut samtidigt som man tittar på helheten där allt från microservice-arkitektur och CI/CD ingår. 

Vi hjälper våra kunder med just detta och hittar en nivå som anpassas efter behovet. Det är långt ifrån alla lösningar som lämpar sig för Cloud Native. 

Ola fortsätter:

Allt fler kunder ser vår kompetens inom området och väljer att samarbeta med oss för att lyckas men också för att undvika en del av fallgroparna på vägen. Vi ser också att många konsulter gärna vill jobba hos någon som satsar på dessa områden.

På Softhouse har vi länge sett styrkan och möjligheterna med molnlösningar och området växer med fler medarbetare som brinner för just det. Många medarbetare väljer också att certifiera sig inom Cloud genom Softhouse kompetensprogram. Att Softhouse nu är guldpartner ska uppfattas som en stark signal att leveransen av lösningen håller den kvalitet som krävs i en affärskritisk miljö.