Helsingborg

Vi öppnade kontoret i Helsingborg.

Softhouse Invest

Softhouse bildar nytt dotterföretag

200 Softhousare

Milstolpe, vi passerar 200 medarbetare.

Sarajevo

Vi öppnade kontoret i Sarajevo

Växjö

Vi öppnade kontoret i Växjö.

Scrum Master nr 1000

Vi utbildade vår 1000:e Scrum Master.

Superföretag

Vi utnämndes till Superföretag av Veckans Affärer.

Göteborg

Vi öppnade kontor i Göteborg. Antalet anställda översteg 100 personer.

Omsättning >100 Mkr

För första gången nådde vår omsättning över hundra miljoner kronor.

Scrum Master Kit

Vi gav ut vårt unika Scrum Master Kit.