Digital Transformation

Vi hjälper dig bygga en uthållig organisation

Meningsfull förändring genom digitalisering

Tillsammans med dig kan vi skapa en organisation som snabbt kan anpassas till marknadsstörningar samtidigt som vi upprätthåller en kontinuerlig affärsverksamhet och värnar om människor, tillgångar och det övergripande varumärket.

Digital transformation är en kontinuerlig process som innefattar organisatoriska förändringar på alla nivåer – strategi, processer, kultur, teknologier, affärsmodeller och tankesätt. Evolutionen börjar med interna förändringar och att hitta bra sätt att kommunicera förändring, internt och externt. Förändringen ska vara meningsfull för medarbetare och kunder, och ge värde även för andra intressenter.

Workshop med softhouse team

En uthållig transformation

Vi kombinerar lång erfarenhet med vår digitala och analytiska kompetens och konsultexpertis för att hjälpa våra kunder att genomföra varaktiga transformationer på alla nivåer.

Är du osäker på hur resan kan se ut? Vår kostnadsfria STARTer-workshop ger dig en ledtråd.

Vill du veta mer om ditt företags nuvarande tillstånd när det gäller digital transformation? Gör en komprimerad 15-minutersundersökning som ger en inblick i ditt företags nuvarande digitala mognadsnivå gratis!

Vi analyserar din verksamhet för att definera utgångspunkten

Vi analyserar din verksamhet för att definiera din utgångspunkt

Analysen är avgörande för att bedöma det aktuella läget för din organisations digitala mognad och dess beredskap för den digitala transformationsresan. Med det i åtanke utvecklade vi vår egen digitala mognadsmodell för att hjälpa organisationer att identifiera var de är och vilka områden de bör fokusera på.
Vi identifierar tillsammans styrkor och svagheter i de sex viktiga digitala mognadsdimensionerna och definierar vad du behöver göra för att gå framåt så snabbt som möjligt.

Vi planerar ett ramverk för er digitala transformation

Tillsammans med dig skapar vi en färdplan för hur organisationen rör sig på sin Digital Transformation-resa.
I detta skräddarsydda ramverk hjälper vi dig att definiera och prioritera projekt som behövs för att nå ditt företags önskade tillstånd.

Vi genomför projekt och ger värde till alla intressenter

Vi guidar och stödjer dig i implementeringen av varje fördefinierat projekt genom agil projektledning, coaching och mjukvaruutveckling. Vi erbjuder konsulttjänster på plats tills du är redo att stå på egna ben och skapa långvariga transformationer som ger värde till dina kunder, kollegor, partners och samhällen.

Varför det spelar roll för dig?
Vi tror att företag som integrerar beredskap för kontinuerlig transformation (inklusive introduktion av ny teknologi) i deras företags-DNA (strategi, processer, verksamhet och kultur) inte bara kommer att överleva, utan blomstra i den nya ekonomin och bli motståndskraftiga mot utmaningar som ligger framför dem.

Gör en lätt enkät eller kontakta oss för att få en STARTer workshop video.

Vill du veta mer? Vi kan hjälpa dig!