Agil transformering hos telekomföretag


Det internationella telekomföretaget befinner sig på en marknad som rör sig snabbt framåt, både tekniskt och kommersiellt. Detta ställer höga krav på ledning och organisation då utrymmet för oklarheter, missförstånd och förseningar är mycket litet.

Utmaning

En avdelningschef i det stora telekomföretaget upplevde att han hade tappat överblicken. Vad är status i de pågående projekten när det gäller t.ex. arbetsfördelning, hastighet och prioriteringar? Jobbar personalen på cirka 80 personer optimalt?
Chefen skissade på ett nytt arbetssätt där man skulle utgå från agil metodik. Men hur implementerar man nya processer i en organisation av denna storlek?

Lösning

Tillsammans med kunden analyserade Softhouse de befintliga arbetsprocesserna och inledde en agil transformation.

Resultat

Det nya arbetssättet gör att ledningen har en helt ny överblick, och personalen kan arbeta effektivare och under mindre stress. Diskussionen har flyttats från allokeringsdiskussioner till prioriteringsdiskussioner.

Det världsledande företaget utvecklar och marknadsför konsumentprodukter inom telekomområdet. Utvecklingsavdelningar för mjuk- och hårdvara finns i Europa, Asien och USA.
Ladda ner referenscaset om Agil transformering som pdf i A4-format.