Leder du team eller projekt och är trött på att du inte har koll på vad som händer? Eller känner du att du är den enda som tar ansvar samtidigt vill slippa detaljstyra allt. Då är vår Kanbankurs rätt för dig!

Flexibilitet och enkelhet gör att Kanban fungerar väl i ett stort spann av verksamheter från försäljning till utveckling, drift och förvaltning. Hög grad av visualisering gör att det är enklare för teammedlemmar att bidra till bättre beslut och förenklar för chefer som vill jobba mer långsiktigt.

Under denna kurs lär du dig hur du startar med och använder Kanban för att synliggöra, kontrollera och effektivisera ett arbetsflöde. Huvudmålet med kursen är att ge dig ett enkelt redskap som du snabbt kan applicera i din organisation för att effektivisera verksamheten.

Kursen blandar teori med diskussioner och praktiska övningar, där du utgår ifrån din organisatoriska verklighet och efter hand bygger upp ditt eget Kanban-system som du kan ta med hem och börja använda. Du kommer även få pröva på hur det är att jobba i ett kanbanteam och hur man coachar ett team att förbättras.

Ur innehållet

 • Kanban – vad är det och vad syftar det till?
 • Pull – en viktig mekanism i ett flöde styrt av Kanban
 • Råd och tips om vilka steg du går igenom för att introducera Kanban i din verksamhet
 • Synliggör flödet – hela vägen från kundbehov till färdig release
 • Mät flödet – rätt mätetal och rapportering ger rätt beteende
 • Förbättra flödet – identifiera flaskhalsar, ta bort flaskhalsar, korta ledtider, öka produktivitet
 • Prioritering av uppgifter
 • Roller – vad krävs av ledare och team om Kanban ska fungera?

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar som t.ex. produktansvarig, projektledare, teamledare eller annan beslutsfattare i en mjukvaruutvecklande organisation.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs. Det är en fördel om du har läst Kanban på fem minuter innan kursen.

I priset ingår

 • Lunch och fika

Mer om Kanban

Kanban, som har sitt ursprung i tillverkningsindustrin, är ett allt mer populärt redskap för att styra ett flöde av arbetsmoment i mjukvaru- och kunskapsindustrin.

Kanban bygger på ett par grundprinciper:

 • Visualisera arbetet. Genom att visa upp vad som jobbas med och vad som är prioriterat så blir det enklare för teamet att själv besluta vad som ska göras.
 • Förbättra hela flödet istället för att fokusera på delmoment.
 • Begränsa pågående arbete så blir saker klara fortare och det blir enklare för organisationen att prioritera teamets arbete.

Kanban ger tydligt ansvar:

 • Teamet ansvarar för att producera det som prioriteras och lösa de problem som dyker upp.
 • Ledaren ansvarar för att följa upp på resultatet, coacha teamet i hur de kan förbättra flödet, och ge feedback på vad som produceras.

Upcoming occasions

No occasions planned

Price

Alla priser är exkl. moms.

1 dag
7 500 kr
Read our cancellation policy

Företagsinterna kurser

Vi sätter gärna ihop ett utbildningspaket som är särskilt anpassat för din organisation och era utmaningar.

Har du några frågor?

Hannah Cole Tugendraich

Event Manager

+46 761 83 24 64

hannah.cole.tugendraich@softhouse.se