Softhouse system computer

Kom igång snabbt med din AI-resa

 • Vi hjälper dig att hitta vägen för hur du kan gå vidare med AI – både för dig som är helt ny inom AI och för dig som redan påbörjat din resa och vill ta nästa steg.

 • Vår expertis och möjlighet att integrera med den senaste tekniken gör det möjligt för dig att snabbt påbörja din AI-resa, vilket sparar tid och resurser.

Hur kan du få ut det mesta av AI och maskininlärning?

Vi hjälper dig att komma igång eller avancera på din AI-resa, och genom att utnyttja färdiga verktyg genom moln-API:er eller lösningar med öppen källkod kan vi snabbt leverera resultat. Vi har den djupa expertisen som krävs för att också bygga maskininlärning och deep learning från grunden. Vi hanterar naturligtvis din data med den integritet som krävs, och anpassar lösningar därefter.

Vi hjälper dig att skapa framtidens tjänster och produkter med AI

Våra AI/ML ”Proof of Value”-projekt visar det potentiella värdet av din data i kombination med AI. Våra AI Exploration Workshops ger insikter om AI:s möjligheter.

Vårt team driver olika innovationsprojekt inom AI, och säkerställer hela tiden att din data hanteras med den säkerhet som behövs.

 • Tillämpade AI-lösningar: Vi kombinerar rätt komponenter och bygger på såväl de senaste teknologierna, bl.a. ChatGPT, LangChain och Whisper, som beprövade ramverk såsom TensorFlow, PyTorch och Scikit-Learn.

 • Maskininlärningsexpertis för team: Vi har experter för att hantera maskininlärning från data till produkt.

 • AI/ML Proof of Value: I ett tidsbegränsat innovationsprojekt bedömer vi vilket värde din data kan skapa när den kombineras med AI/ML.

 • AI Exploration Workshops: Vi utbildar och hjälper dig att utforska möjligheterna och begränsningarna med att använda AI.

AI för språk

Vi har genomfört projekt både med texter och med tal, och har erfarenhet både av molnbaserade API:er, lösningar med öppen källkod, och av att träna egna modeller. Språkteknologi med Natural Language Processing (NLP) har gjort enorma framsteg de senaste åren, vilket öppnat upp för en mängd nya applikationer.

 • Vi kan utnyttja de senaste teknikerna och verktygen inom detta snabbt avancerade fält, vilket både kan möjliggöra helt nya tillämpningar och förenkla existerande lösningar. Med NLP för text kan du exempelvis extrahera värdefulla insikter, samt interagera med din textbaserade data på nya sätt. Med NLP för tal kan du förbättra tillgänglighet, förenkla dokumentation och mycket mer.

 • Förutom att utvinna värdefull kunskap från din textbaserade data öppnar lösningar inom NLP även upp för effektivisering. Intelligent och effektiv informationssökning är endast ett exempel.

AI för bilder

Vi har många års erfarenhet inom bildanalys och deep learning, både för edge deployment på mobiler och för molnet. Inom området bildanalys och datorseende öppnar deep learning en mängd möjligheter. Bildklassificering, objektdetektering och semantisk segmentering driver många nya funktioner från din smartphone till din bil.

 • Bildanalys med AI och deep learning är idag ett moget område, som används inom många fält, från intelligenta säkerhetsfunktioner med biometri till förarassistans. Tekniken blir allt tillgängligare och möjliggör att dra nytta av visuella data inom allt fler fält.

 • Generativ AI för bilder har utvecklats snabbt den senaste tiden, och har många olika tillämpningar, bl.a. för att skapa träningsdata.

AI för strukturerad data och tidsserier

Vi har hjälpt kunder att analysera sin data, både genom att hitta anomalier, identifiera mönster samt att automatiskt kategorisera med klassificering. Automatiserad övervakning, prediktivt underhåll och skarpare insikter från data är bara några tillämpningar som blir möjliga med AI och maskininlärning.

 • Med ett datadrivet förhållningssätt där du automatiskt delar in din data i grupper kan du välja att lägga rätt resurser på rätt saker.

 • Att identifiera anomalier eller kategorisera data möjliggör för dig att proaktivt identifiera och reagera på beteenden, oegentligheter och outliers, skydda dina system och processer samt att framtidssäkra din verksamhet i den allt hårdare konkurrensen.

Nyfiken på hur vi har gjort skillnad tidigare?

Innovationsprojet med AI för ämnesklassificering i poddar
 • AI at Softhouse: Vilka poddämnen funkar?

  Published On: 2022-10-24
Softhouse en del av Precise Biometrics Deep Learning team
Hur kan man bygga vidare på ChatGPT-teknologi?

AI & ML: Öka dina tekniska förväntningar

Exploratory Data Analysis

Utforskande dataanalys, inklusive klustring/segmentering och avancerad visualisering, inklusive dimensionsreduktion, kan hjälpa dig att förstå komplexa datauppsättningar.

Efficient Data Management

Data är bränslet för AI, och effektiv datahantering är avgörande i alla maskininlärningsprojekt. Detta inkluderar data som matas in i AI samt data som produceras. Det är viktigt att spåra ML-utvecklingen med representativa mätvärden och statistiska analyser som speglar verklig prestanda. Det kan också vara viktigt för dig att övervaka prestandabias bland olika användargrupper.

Data-Centric AI

Datacentrerad AI kretsar kring insikten att datakvalitet är central för AI-prestanda. Ofta får du mer värde genom att fokusera på datastandardisering och datarengöring än på att justera modellens hyperparametrar. För att maximera dina data spenderar vi tid i början av ett projekt för att lära oss från den domänexpertis som du har. Dessa insikter kompletterar sedan din data för att skapa en AI-tjänst som är så tillförlitlig som möjligt.

Berätta om ditt projekt

Våra arbetssätt

Vi arbetar alltid med agila metoder som främjar flexibilitet och samarbete genom hela utvecklingsprocessen. Vår agila metod säkerställer snabb anpassning till föränderliga projektbehov och resulterar i effektiva och kundcentrerade lösningar.

Oavsett vad och vilket projekt vi tar oss ann kan du räkna med att vi alltid gör vårt bästa och ser till att ge dig en lösning som är så bra som möjligt för ditt specifika behov.

Vi utforskar viktiga områden, inklusive kravinsamling, arkitektur och integrationer, skapande av mock-ups för appar, projektplanering och teambuildning, riskidentifiering, utvärdering av driftsmiljön, hantering av online-påverkan, support och underhåll, samt budgetplanering. Denna fas är avgörande för att definiera och förstå alla aspekter av projektet innan genomförandet påbörjas.

Våra huvudsakliga leverabler är genomförandet av projektet enligt den definierade projektplanen, vilket inkluderar att skapa dokumentation, utveckla en acceptansplan och genomföra kontinuerlig projektuppföljning

Acceptancesteget innefattar test och validering, inklusive utbildning, en systemadministrationens guide, en migrationsplan och en go-live-plan, tillsammans med förberedelser för driftsmiljön.

Nu är leverablerna viktiga och det inkluderar övervakning och hantering av teknisk support, planering av support och underhåll, överlämning av projekt och genomförande av projektgenomgång. Detta steg syftar till att säkerställa en smidig övergång och en hög nivå av kvalitet och support i den nya driftsmiljön efter projektets slutförande.

Därefter har vi löpande arbete med tex supportavtal på plats som innehåller en SLA (Service Level Agreement). Därutöver krävs etablering av rutiner och processer för smidig drift och hantering av eventuella problem. Slutligen, en noggrann rapportering säkerställer att alla parter är medvetna om prestationer och eventuella förbättringsområden.

Vi löser branschens största problem

Våra erfarna mjukvarukonsulter levererar skräddarsydda tekniska lösningar som inte bara optimerar effektiviteten utan också ökar konkurrenskraften och löser de mest utmanande problemen inom branschen.