Softhouse mobile in hand

Apputveckling på ett enkelt sätt

  • Vi utvecklar appar för iOS (iPhone/iPad) och Android-telefoner och enheter och vi använder hela mobilfunktionaliteten och samordnar alla funktioner för att bygga en så bra och så attraktiv app som möjligt.

  • Allt från att koppla ihop GPS-koordinater, kameror, sensorer och rörelsemönster som ger mobilanvändaren ett större värde.

Vi är experter på utveckling av mobilappar

Vi utvecklar interaktiva, datadrivna appar för både mobil och webb. Vi har levererat digitala projekt, expertkunskap, applikationsdrift och support till både små och branschledande företag i över tjugo år.

Vi utvecklar framtidens interaktiva appar

Vi hjälper dig att utveckla appar som inte bara är en återspegling av din webbplats. Vi använder alltid de senaste ramverken inom apputveckling och ser till att förfina din idé till en färdig app. Vi utvecklar ofta med hjälp av JavaScript-ramverket React Native som gör det möjligt att använda samma kodbas över flera typer av plattformar. För dig som kund innebär det inte bara att projektet får kortare utvecklingstid utan också att det blir betydligt billigare.

  • Skräddarsydda lösningar: Vi skapar mobilappar som är skräddarsydda för dina unika affärsbehov, och ser till att de sticker ut på en konkurranskraftig marknad.

  • Användarcentrerad design: Våra appar prioriterar användarupplevelse och gränssnittsdesign, vilket resulterar i intuitiva, engagerande och användarvänliga mobilupplevelser.

  • Cross-Platform Expertise: Vi utmärker oss i att utveckla appar för både iOS- och Android-plattformar, vilket maximerar din räckvidd och användarbas.

  • Agil utveckling: Med fokus på iterativ utveckling och ständiga förbättringar, levererar vi högkvalitativa appar i tid och inom budget, anpassade till förändrade krav.

Vad är en app?

Många stora företag erbjuder sina tjänster främst via en mobilapp.

En mobilapp kan göra det lättare för ett företag att integrera och kommunicera med sina kunder. Det kan också skapa nya affärsmöjligheter genom nya användningsområden och beteenden som en app ger. En app kan vara allt från ett spel, en biljettautomat, en guide till något eller en musikspelare. Fördelen är att appen ofta är ett enkelt och konkret verktyg för att kunden ska kunna använda företagets tjänst direkt i fickan.

Varför utveckla en app istället för en webbplats?

En mobilapp är mer digital och interaktiv än en webbplats. I en app kan vi programmera hela enhetens olika funktioner som kameror, mikrofoner för att spela in filmer och ljud.

Vi kan spåra appens miljö genom till exempel en AR-funktion och räkna steg eller spela ett spel. Vi kan använda GPS-funktionen för att hitta positioner och skapa och identifiera intressanta platser i närområdet där appen används. Vi kan enkelt hjälpa dig med apputveckling då vi har lång erfarenhet av att arbeta med och utveckla appar.

En modern smartphone har en avancerad del av sensorer och inmatningsverktyg kopplade till en dator som är hundratals gånger kraftfullare än en genomsnittlig hemdator från nittiotalet, vilket gör att den skapar många nya möjligheter att expandera din verksamhet och komma ännu närmare kunden.

UI/UX

Vi skapar en app som tilltalar din målgrupp

Vi skapar en app som din målgrupp gillar och faktiskt använder. Vi vet vilka utmaningar som ett dåligt användargränssnitt har – och vi kan hjälpa dig att undvika dem.

Q&A / Apputveckling

Native app, webbapp, hybridapp eller responsiv webbplats? Det finns flera olika typer av appar som du kan bygga. Vilken typ av app du utvecklar påverkar till exempel funktionaliteten och vad utvecklingen sedan kostar. Du måste också fundera på vad du vill att appen ska kunna och vad dess syfte är. Det finns flera olika versioner att överväga.

Native App

En inbyggd app är skräddarsydd specifikt för telefonens mobila operativsystem. Fördelarna med detta är att det kan vara säkrare, eller åtminstone framstå som säkrare för användaren, eftersom appen laddas ner i en appbutik. Funktionaliteten är för det mesta mycket bättre och det beror på att en inbyggd app ger direkt tillgång till telefonens inbyggda funktioner och komponenter. Exakt vilka funktioner som även finns tillgängliga för webbapplikationer förändras dock med tiden i takt med att fler funktioner läggs till i telefonen.

Webbapp / progressiva webbappar

En webbapp är en nedladdningsbar webbplats som fungerar och ser ut som en app. En responsiv app laddas ner till din hemskärm och kan därmed användas offline, till skillnad från en responsiv webbplats som behöver uppkoppling. En annan fördel är att webbappar fungerar i alla operativsystem, vilket gör dem billigare att utveckla.

Responsiv hemsida

En responsiv webbplats är en webbplats som anpassar layouten beroende på skärmstorlek och skärmupplösning. Här är det viktigt att sajten är mobilanpassad eftersom användningen av besökare från mobilen ökar kontinuerligt. Istället för att göra flera olika versioner av en hemsida för olika skärmstorlekar skapar man idag oftast helt responsiva hemsidor. Responsiva webbplatser, precis som webbappar, saknar viss funktionalitet och kräver uppkoppling, men de kan nås direkt via webbläsaren, vilket är en stor fördel i vissa fall eftersom att användaren helt enkelt inte alltid vill ladda ner en app.

Hybrid app

En hybridapp är en webbapp som paketeras och distribueras som en inbyggd app. Den laddas alltså ner via en app store (Apple App Store eller Google Play till exempel) och har därför tillgång till respektive plattforms API:er. Viss funktionalitet kan saknas jämfört med en inbyggd app och prestandan påverkas också negativt, vilket gör hybridappar olämpliga i vissa fall. Vi använder oftast React Native, som är en av de vanligaste teknikerna för att skapa hybridappar.

Mobil applikationsutveckling

Native app, webbapp, hybridapp eller responsiv webbplats? Det finns flera olika typer av appar som du kan bygga. Vilken typ av app du utvecklar påverkar till exempel funktionaliteten och vad utvecklingen sedan kostar. Du måste också fundera på vad du vill att appen ska kunna och vad dess syfte är. Det finns flera olika versioner att överväga.

iOS applikationsutveckling

Vi hjälper dig med komplett och kundorienterad mobilappsutveckling för iPhone och iPad. Vi omsätter våra kunders idéer och tankar till verklighet direkt i en iOS-enhet. Oavsett vilken affärsnisch eller bransch du befinner dig i är vi redo att hjälpa dig att utveckla en mobilapp och erbjuda dig förstklassig applikationsutveckling från ett polerat team av apputvecklare.

Android applikationsutveckling

Vårt mobilapputvecklings-team på Softhouse har inga problem med att hantera utmaningar med kvalitetstestning under utveckling och vi utvecklar applikationer som är pålitliga, högkvalitativa och effektiva.

Cross-platform mobile development

Plattformsoberoende mobilapplikationer fungerar lika bra på enheter som körs på olika operativsystem och detta gör det möjligt att undvika behovet av att utveckla en separat applikation för varje plattform. Det minskar kostnaderna för utveckling och sparar mycket utvecklingstid. Plattformsoberoende mobilapplikationer är oftast enklare och billigare att underhålla eftersom en viss del av koden återanvänds genom applikationen. Det är ofta den bästa lösningen för att minska utvecklingskostnaderna och det är effektivt när man letar efter en snabb produktlansering på marknaden. Det är också särskilt fördelaktigt när fler än två plattformar behöver stödjas.

Vi utvecklar ofta dessa appar med hjälp av React Native JavaScript-ramverket, vilket gör det möjligt för oss att använda samma kodbas över flera typer av plattformar. För dig som kund innebär det inte bara att projektet får kortare utvecklingstid utan också att det blir betydligt billigare att producera.

React Native

React Native är ett ramverk med öppen källkod som underhålls av Facebook och är för närvarande ett av de mest populära ramverken för apputveckling på marknaden. Att skapa en React Native-app är väldigt lik att skapa en webbplats och ramverket är nära relaterat till React.JS-biblioteket som används för webbutveckling.

React Native har en mer direkt och robust koppling till plattformens hårdvara, vilket gör att appen flyter bättre och kan svara snabbare på användarens input än vad helt webbaserade lösningar gör.

Skräddarsydda lösningar

Varje projekt är helt unikt för oss och vi utvecklar alltid de lösningar som hjälper våra kunder att nå sina mål. Därför pratar vi alltid med varandra inför ett projekt och ser till att vi båda har en tydlig och tydlig målbild över hur vi kan bygga den absolut bästa appen för din verksamhet. Under projektets gång tittar vi på:

Hela projektets omfattning

Under utvecklingsperioden håller vi dig uppdaterad med arbetsflödet och ger teknisk support för applikationen under hela dess livscykel.

Transparens

Transparens är en av de viktigaste principerna i vårt arbete. Vi värdesätter våra kunders förtroende och fokuserar på vårt långsiktiga samarbete och värdesätter därför att vi är så transparenta som vi kan under vårt arbete.

Prestandaorienterade tjänster

Våra kunders behov är vår prioritet. Därför strävar vi efter att förse våra kunder med kod som är utvecklad med kvalitet och säkerhet i fokus.

Berätta om ditt projekt

Våra arbetssätt

Vi arbetar alltid med agila metoder som främjar flexibilitet och samarbete genom hela utvecklingsprocessen. Vår agila metod säkerställer snabb anpassning till föränderliga projektbehov och resulterar i effektiva och kundcentrerade lösningar.

Oavsett vad och vilket projekt vi tar oss ann kan du räkna med att vi alltid gör vårt bästa och ser till att ge dig en lösning som är så bra som möjligt för ditt specifika behov.

Vi utforskar viktiga områden, inklusive kravinsamling, arkitektur och integrationer, skapande av mock-ups för appar, projektplanering och teambuildning, riskidentifiering, utvärdering av driftsmiljön, hantering av online-påverkan, support och underhåll, samt budgetplanering. Denna fas är avgörande för att definiera och förstå alla aspekter av projektet innan genomförandet påbörjas.

Våra huvudsakliga leverabler är genomförandet av projektet enligt den definierade projektplanen, vilket inkluderar att skapa dokumentation, utveckla en acceptansplan och genomföra kontinuerlig projektuppföljning

Acceptancesteget innefattar test och validering, inklusive utbildning, en systemadministrationens guide, en migrationsplan och en go-live-plan, tillsammans med förberedelser för driftsmiljön.

Nu är leverablerna viktiga och det inkluderar övervakning och hantering av teknisk support, planering av support och underhåll, överlämning av projekt och genomförande av projektgenomgång. Detta steg syftar till att säkerställa en smidig övergång och en hög nivå av kvalitet och support i den nya driftsmiljön efter projektets slutförande.

Därefter har vi löpande arbete med tex supportavtal på plats som innehåller en SLA (Service Level Agreement). Därutöver krävs etablering av rutiner och processer för smidig drift och hantering av eventuella problem. Slutligen, en noggrann rapportering säkerställer att alla parter är medvetna om prestationer och eventuella förbättringsområden.

Vi löser branschens största problem

Våra erfarna mjukvarukonsulter levererar skräddarsydda tekniska lösningar som inte bara optimerar effektiviteten utan också ökar konkurrenskraften och löser de mest utmanande problemen inom branschen.