Business acceleration

Ta ditt företag till nästa nivå

  • Vi kombinerar vår erfarenhet av att arbeta med hundratals företag som använder den senaste tekniken med vår förmåga att skapa nya affärer för att accelerera tillväxten och nå uppsatta mål.

  • Vi vänder oss till dig som behöver komplettera din nuvarande verksamhet med en stark digital partner.

Vi hjälper produktföretag att accelerera

Inom Business Acceleration har vi ett nära samarbete med strategisk och operativ ledning.

Vår utgångspunkt är att vi tillsammans utvecklar verksamheten mot uppsatta mål. Vi är bra på att ta företag till nästa steg och hitta nya affärsmöjligheter via våra utvecklade nätverk och vår expertis. Vi fördjupar samarbetet med utvalda företag ytterligare genom kapitalinvesteringar.

Praktisk hjälp för strategisk utveckling i produktföretag

  • Expertcoaching och rådgivning: Våra experter tillhandahåller värdefull coachning och rådgivning inom viktiga områden som marknadsföring, försäljning, produktutveckling och finansiering.

  • Utveckling av styrkor: Tillsammans identifierar och vårdar vi dina unika styrkor och utnyttjar dem till ditt företags fördel.

  • Identifiering av flaskhals: Vårt fokus ligger på att lokalisera de viktigaste flaskhalsarna som kan hindra ditt företags tillväxt, och vi utvecklar en strategisk plan för att övervinna dessa utmaningar.

  • Informerat beslutsfattande: Vi ger dig den kunskap och de verktyg som krävs för att fatta välgrundade beslut, vilket säkerställer att du gör rätt val för ditt företags framgång.

  • Strategi-implementering: Vi stannar inte vid strategiutveckling; vi erbjuder också stöd för projektledning, ledarskap och teamutveckling för att hjälpa dig att framgångsrikt genomföra dina planer. Och naturligtvis mjukvaruutveckling och systemintegration.

  • Digital transformation: Om ditt företag behöver en digital transformation, är vi här för att guida dig mot att uppnå dina mål och förbli konkurrenskraftig i den digitala tidsåldern.

Berätta om ditt projekt

Våra arbetssätt

Vi arbetar alltid med agila metoder som främjar flexibilitet och samarbete genom hela utvecklingsprocessen. Vår agila metod säkerställer snabb anpassning till föränderliga projektbehov och resulterar i effektiva och kundcentrerade lösningar.

Oavsett vad och vilket projekt vi tar oss ann kan du räkna med att vi alltid gör vårt bästa och ser till att ge dig en lösning som är så bra som möjligt för ditt specifika behov.

Vi utforskar viktiga områden, inklusive kravinsamling, arkitektur och integrationer, skapande av mock-ups för appar, projektplanering och teambuildning, riskidentifiering, utvärdering av driftsmiljön, hantering av online-påverkan, support och underhåll, samt budgetplanering. Denna fas är avgörande för att definiera och förstå alla aspekter av projektet innan genomförandet påbörjas.

Våra huvudsakliga leverabler är genomförandet av projektet enligt den definierade projektplanen, vilket inkluderar att skapa dokumentation, utveckla en acceptansplan och genomföra kontinuerlig projektuppföljning

Acceptancesteget innefattar test och validering, inklusive utbildning, en systemadministrationens guide, en migrationsplan och en go-live-plan, tillsammans med förberedelser för driftsmiljön.

Nu är leverablerna viktiga och det inkluderar övervakning och hantering av teknisk support, planering av support och underhåll, överlämning av projekt och genomförande av projektgenomgång. Detta steg syftar till att säkerställa en smidig övergång och en hög nivå av kvalitet och support i den nya driftsmiljön efter projektets slutförande.

Därefter har vi löpande arbete med tex supportavtal på plats som innehåller en SLA (Service Level Agreement). Därutöver krävs etablering av rutiner och processer för smidig drift och hantering av eventuella problem. Slutligen, en noggrann rapportering säkerställer att alla parter är medvetna om prestationer och eventuella förbättringsområden.

Vi löser branschens största problem

Våra erfarna mjukvarukonsulter levererar skräddarsydda tekniska lösningar som inte bara optimerar effektiviteten utan också ökar konkurrenskraften och löser de mest utmanande problemen inom branschen.