Data analytics consultant

Maximera affärsvärdet ur din data

 • Vårt erbjudande inom Business Intelligence är specifikt utformat för att hjälpa företag att få en bättre förståelse för sin data och uppnå sina affärsmål.

 • Vi hjälper företag att skapa och utveckla BI-lösningar som möjliggör för tex. snabbare, effektivare och mer informerade affärer och eller beslut i en verksamhet.

Visualisera data och fatta datadrivna beslut

Med data som en av de mest värdefulla tillgångarna för företag är det viktigt att du kan dra nytta av all information som finns tillgänglig för att fatta välgrundade beslut.

Det är precis här som Dataanalys och Business Intelligence kommer in i bilden. Riktig Business Intelligence uppstår när du kombinerar din egen data med data från andra källor, till exempel var dina kunder befinner sig eller vilka stora order dina konkurrenter har vunnit tillsammans med deras kapacitet för kommande år. Vi använder olika verktyg som PowerBI och Qlik för att arbeta med data.

Vi kan hjälpa dig att visualisera din data

Vi har skapat hundratals lösningar inom flera branscher och är inte rädda för projekt där andra har misslyckats eller där du behöver ta en omfattande approach över flera system. Vi kan hjälpa dig med många olika utmaningar, såsom:

 • Utveckling av appar: Här arbetar vi alltid iterativt i nära dialog med dig som kund.

 • Datainsamling: Det är en styrka att vi har våra skickliga systemutvecklare under samma tak när data behöver samlas in med kvalitetssäkring.

 • Transparens i dina appar och din installation: Vi har varit ansvariga för flera stora Qlik-installationer sedan 2010 och har gedigen erfarenhet av hur systemet kan optimeras för bästa prestanda.

 • Utbildning: Utbildning i användning och utveckling. Vi kan stötta dig med utbildning vid införandet av de appar vi har utvecklat åt dig.

 • Extrahera och transformerar data från olika datakällor.

 • Uppgradering av din Qlik-installation.

 • Hjälp med övergång från QlikView till Qlik Sense. Eller tex. planering, installation och konfiguration av din Qlik Sense- eller Qlik Sense Cloud-lösning.

 • Administration och drift av din Qlik-plattform.

 • Extrahering av data från SAP eller liknande ERP-system.

Business intelligence

Vårt erbjudande inom Business Intelligence är specifikt utformat för att hjälpa företag att få en bättre förståelse av sina data och uppnå sina affärsmål.

 • Vi hjälper företag att skapa och utveckla affärsinriktade och smarta lösningar som möjliggör snabbare, mer informerade och effektiva affärsbeslut.

 • Vi hjälper dig med de rätta verktygen för att hantera data och kunna använda den för att fatta klokare beslut. Om du vill ta ditt företag till nästa nivå är det viktigt att hela tiden arbeta datadrivet. Genom att samarbeta med våra konsulter får du tillgång till vår långa erfarenhet av olika BI-lösningar och projekt i kombination med stark teknisk kompetens.

planning with post its

Extrahera affärsvärde från all tillgänglig information

Vi använder avancerade tekniker och verktyg för att analysera och visualisera data på ett sätt som gör det enkelt att förstå och använda för att fatta välgrundade affärsbeslut. Vi har en djup förståelse för både teknologi och affärsverksamhet och är väl rustade för att hjälpa dig att hitta de bästa lösningarna som passar dina behov.

 • Vi arbetar med dig för att identifiera dina utmaningar, mål och behov och hjälper dig att jobba mer datadrivet och ta fler datadrivna beslut. Tex. Så hjälper vi dig att bygga en smart infrastruktur mellan olika datakällor samt ha en kontinuerlig dialog för presentation på ett korrekt sätt.

 • Vi är engagerade i att leverera en lösning som inte bara uppfyller dina krav utan också överträffar dina förväntningar. Kontakta oss för att lära dig mer om hur våra BI-konsulttjänster kan hjälpa dig att ta dina affärsbeslut till nästa nivå.

Q&A Data Analytics

Låt oss utforska den centrala rollen för BI och Data Analytics för att omvandla data till handlingsbara insikter för välgrundat beslutsfattande.

Vad är Business Intelligence (BI) och dataanalys, och varför är de viktiga?

Business Intelligence (BI) och dataanalys omfattar processerna för att samla in, analysera och omvandla data till handlingsbara insikter.

De är avgörande för välgrundat beslutsfattande, vilket gör det möjligt för organisationer att upptäcka trender, identifiera möjligheter och optimera sin verksamhet baserat på datadrivna insikter.

Vilka är de viktigaste fördelarna med att implementera lösningar för Business Intelligence och dataanalys?

Implementering av BI- och Data Analytics-lösningar ger flera fördelar, inklusive förbättrat datadrivet beslutsfattande, förbättrad operativ effektivitet, kostnadsbesparingar, djupare kundinsikter och en konkurrensfördel i dagens datacentrerade affärsmiljö.

Sitter du och hanterar mycket av din data i excel?

Med hjälp av våran BI-kompetens så kan vi vägleda dig från manuellt arbete till automatiserad datainläsning och visuellt tilltalande presentation. Oavsett om du är ett stort eller litet företag. Så istället för att lägga tid på att samla in data så kan vi automatisera detta åt dig.

Våra automatiserade lösningar kan hjälpa dig att distribuera färdiga rapporter och dashboards direkt till dina medarbetare eller kunder genom flera olika verktyg såsom till exempel mail, microsoft teams eller slack.

Hur kan företag effektivt implementera Business Intelligence och dataanalyslösningar?

Att effektivt implementera BI- och Data Analytics-lösningar kräver noggrann planering, dataintegration, skicklig personal och användarutbildning.

Det är viktigt att anpassa dessa teknologier till affärsmål, välja rätt verktyg och etablera datastyrningsmetoder för att säkerställa att insikter driver meningsfulla åtgärder och förbättringar i hela organisationen. Precis detta har vi erfarenhet från och kan hjälpa dig med.

Berätta om ditt projekt

Våra arbetssätt

Vi arbetar alltid med agila metoder som främjar flexibilitet och samarbete genom hela utvecklingsprocessen. Vår agila metod säkerställer snabb anpassning till föränderliga projektbehov och resulterar i effektiva och kundcentrerade lösningar.

Oavsett vad och vilket projekt vi tar oss ann kan du räkna med att vi alltid gör vårt bästa och ser till att ge dig en lösning som är så bra som möjligt för ditt specifika behov.

Vi utforskar viktiga områden, inklusive kravinsamling, arkitektur och integrationer, skapande av mock-ups för appar, projektplanering och teambuildning, riskidentifiering, utvärdering av driftsmiljön, hantering av online-påverkan, support och underhåll, samt budgetplanering. Denna fas är avgörande för att definiera och förstå alla aspekter av projektet innan genomförandet påbörjas.

Våra huvudsakliga leverabler är genomförandet av projektet enligt den definierade projektplanen, vilket inkluderar att skapa dokumentation, utveckla en acceptansplan och genomföra kontinuerlig projektuppföljning

Acceptancesteget innefattar test och validering, inklusive utbildning, en systemadministrationens guide, en migrationsplan och en go-live-plan, tillsammans med förberedelser för driftsmiljön.

Nu är leverablerna viktiga och det inkluderar övervakning och hantering av teknisk support, planering av support och underhåll, överlämning av projekt och genomförande av projektgenomgång. Detta steg syftar till att säkerställa en smidig övergång och en hög nivå av kvalitet och support i den nya driftsmiljön efter projektets slutförande.

Därefter har vi löpande arbete med tex supportavtal på plats som innehåller en SLA (Service Level Agreement). Därutöver krävs etablering av rutiner och processer för smidig drift och hantering av eventuella problem. Slutligen, en noggrann rapportering säkerställer att alla parter är medvetna om prestationer och eventuella förbättringsområden.

Vi löser branschens största problem

Våra erfarna mjukvarukonsulter levererar skräddarsydda tekniska lösningar som inte bara optimerar effektiviteten utan också ökar konkurrenskraften och löser de mest utmanande problemen inom branschen.