Softhouse embedded consultant with computer

Begränsat minne och processorkraft? Vi löser det

 • Är du i behov av en skräddarsydd, pålitlig och kostnadseffektiv lösning för dina inbyggda systembehov? Vi är här för att hjälpa dig! Vi tillhandahåller utvecklingstjänster i full skala, utveckling av firmware, OTA-uppdateringar, systemintegration och testning.

 • Vi har en djup förståelse för olika inbäddade plattformar och kan hjälpa dig att välja den bästa för ditt projekt. Vi arbetar nära våra kunder för att säkerställa att vi till fullo förstår deras krav och kan leverera lösningar som möter deras specifika behov.

Inbyggda system som ger liv åt dina tekniska produkter

Vi är vana vida att hantera projekt av alla storlekar och komplexitet, oavsett om du behöver ett enkelt eller ett komplext inbyggt system med avancerade funktioner. Vi är duktiga på att integrera och bygga hela vägen från det inbyggda systemet och infrastrukturen upp i molnet. Vårt mål är att hjälpa dig att förverkliga dina idéer och ge dig de bästa lösningarna för dina behov.

Vad är inbyggda, embedded, system(s)?

Inbyggda system (Embedded) är kärnan i otaliga enheter och tekniker vi möter dagligen, från smartphones och smarta apparater till industrimaskiner och bilar.

Dessa system består av specialiserad hårdvara och mjukvara utformad för att utföra specifika uppgifter effektivt. I det här avsnittet fördjupar vi oss i världen av inbyggda system, svarar på vanliga frågor och belyser deras olika tillämpningar.

 • Inbyggda system är dedikerade datorsystem utformade för att utföra fördefinierade uppgifter. De finns i ett brett utbud av enheter, vilket förbättrar funktionalitet och automatisering.

 • Dessa system fungerar ofta i realtid och fattar beslut på en del av en sekund baserat på indata.

 • Att förstå inbyggda system är avgörande i dagens sammanlänkade värld, där de driver tekniska framsteg inom olika områden. Det svåra med embedded systems är att bygga en infrastruktur mellan olika system och integrationer.

Nyckelfunktioner och komponenter i inbyggda system

Inbyggda system kännetecknas av sin kompakta storlek, känslighet i realtid och tillförlitlighet. De består vanligtvis av en mikrokontroller eller mikroprocessor, minne och in-/utgångsgränssnitt.

 • Dessa komponenter samarbetar sömlöst för att utföra specifika funktioner, vilket gör inbyggda system viktiga i olika branscher. I det här avsnittet utforskar vi de väsentliga funktionerna och komponenterna som driver funktionaliteten hos inbyggda system

Softhouse systems

Nyckelfunktioner och komponenter

Mikrokontroller eller mikroprocessor: Inbyggda system drivs av mikrokontroller eller mikroprocessorer, som fungerar som systemets beräkningshjärna. Dessa chip exekverar programinstruktionerna och styr systemets funktion.

 • Minne: Inbyggda system inkluderar olika typer av minne, såsom RAM (Random Access Memory) för datalagring under drift och ROM (Read-Only Memory) för lagring av firmware eller programvara som kör systemet.

 • Input/Output (I/O)-gränssnitt: Dessa gränssnitt tillåter det inbyggda systemet att interagera med den yttre världen. Exempel inkluderar sensorer som tillhandahåller indata och ställdon som styr fysiska processer eller enheter.

 • Realtidsdrift: Många inbyggda system måste svara på händelser i realtid, vilket innebär att de måste bearbeta data och generera utdata inom strikta tidsbegränsningar. Denna funktion är avgörande i applikationer som bilkontrollsystem eller medicinsk utrustning.

 • Effekteffektivitet: Inbyggda system är ofta designade för energieffektivitet, eftersom de kan köras på batterier eller andra begränsade strömkällor. Detta utökar deras användbarhet och minskar behovet av frekvent underhåll.

 • Tillförlitlighet och stabilitet: Dessa system är kända för sin robusthet och stabilitet, eftersom de måste fungera pålitligt i olika miljöer och förhållanden.

 • Anpassad programvara: Inbyggda system kör specialiserad programvara som är skräddarsydd för deras specifika uppgifter, vilket gör dem effektiva och högt optimerade för de avsedda syftena.

 • Over the air updates: OTA har en central roll i firmware

Tillämpningar och industrier som utnyttjar inbyggda system

Inbyggda system har en djupgående inverkan på ett brett spektrum av industrier, inklusive fordonsindustrin, hälsovård, hemelektronik och industriell automation. De driver innovationer som autonoma fordon, medicinsk utrustning och teknik för smarta hem.

 • Här dyker vi in i applikationer och industrier som förlitar sig på inbyggda system, och lyfter fram hur dessa mångsidiga system formar vår moderna värld.

Berätta om ditt projekt

Våra arbetssätt

Vi arbetar alltid med agila metoder som främjar flexibilitet och samarbete genom hela utvecklingsprocessen. Vår agila metod säkerställer snabb anpassning till föränderliga projektbehov och resulterar i effektiva och kundcentrerade lösningar.

Oavsett vad och vilket projekt vi tar oss ann kan du räkna med att vi alltid gör vårt bästa och ser till att ge dig en lösning som är så bra som möjligt för ditt specifika behov.

Vi utforskar viktiga områden, inklusive kravinsamling, arkitektur och integrationer, skapande av mock-ups för appar, projektplanering och teambuildning, riskidentifiering, utvärdering av driftsmiljön, hantering av online-påverkan, support och underhåll, samt budgetplanering. Denna fas är avgörande för att definiera och förstå alla aspekter av projektet innan genomförandet påbörjas.

Våra huvudsakliga leverabler är genomförandet av projektet enligt den definierade projektplanen, vilket inkluderar att skapa dokumentation, utveckla en acceptansplan och genomföra kontinuerlig projektuppföljning

Acceptancesteget innefattar test och validering, inklusive utbildning, en systemadministrationens guide, en migrationsplan och en go-live-plan, tillsammans med förberedelser för driftsmiljön.

Nu är leverablerna viktiga och det inkluderar övervakning och hantering av teknisk support, planering av support och underhåll, överlämning av projekt och genomförande av projektgenomgång. Detta steg syftar till att säkerställa en smidig övergång och en hög nivå av kvalitet och support i den nya driftsmiljön efter projektets slutförande.

Därefter har vi löpande arbete med tex supportavtal på plats som innehåller en SLA (Service Level Agreement). Därutöver krävs etablering av rutiner och processer för smidig drift och hantering av eventuella problem. Slutligen, en noggrann rapportering säkerställer att alla parter är medvetna om prestationer och eventuella förbättringsområden.

Vi löser branschens största problem

Våra erfarna mjukvarukonsulter levererar skräddarsydda tekniska lösningar som inte bara optimerar effektiviteten utan också ökar konkurrenskraften och löser de mest utmanande problemen inom branschen.