Softhouse meeting notes

Programvaruexpertis på nästa nivå

  • Vi tror på att stödja entreprenörer och deras visioner och ge dem de verktyg och resurser de behöver för att ta sin verksamhet till nästa nivå. Vi investerar inte bara pengar utan också vår tid, erfarenhet och nätverk för att hjälpa företaget att växa och nå sina mål.

  • Vårt team av investerare har gedigen erfarenhet och kunskap inom olika branscher och verksamheter.

Vi investerar smart kapital

Softhouse har tagit mjukvaruexpertis ett steg längre än ett mer traditionellt mjukvarukonsultföretag. I utvalda bolag har vi en fördjupad relation där vi investerat kapital och gått in som minoritetsägare genom dotterbolaget Softhouse Accelerate AB.

Med stark mjukvaruexpertis i ryggen har vi en möjlighet att hjälpa till att ta ditt företag till nästa nivå och skapa win-win situationer med till exempel gemensamma affärer. Och generera samtidigt en bra avkastning på bådas investeringar.

Vår investeringsfilosofi bygger på vem vi är och vad vi kan

  • Vi investerar i mjukvaruintensiva tillväxtföretag. Det är det vi kan.
  • Vi är mjukvaruutvecklare, inte från finansvärlden. Behöver du “bara” kapital är vi inte rätt.

  • Vi investerar i bolag som är attraktiva för våra medarbetare så vi kan samarbeta OM ni vill. Vi gillar teknik,som gör skillnad, hållbarhet och jämställdhet.

  • Vi jobbar gärna i partnerskap med andra investerare och går in i lönsamma (eller är nära att bli lönsamma) bolag som omsätter 10-50 msek.

Berätta om ditt projekt

Våra arbetssätt

Vi arbetar alltid med agila metoder som främjar flexibilitet och samarbete genom hela utvecklingsprocessen. Vår agila metod säkerställer snabb anpassning till föränderliga projektbehov och resulterar i effektiva och kundcentrerade lösningar.

Oavsett vad och vilket projekt vi tar oss ann kan du räkna med att vi alltid gör vårt bästa och ser till att ge dig en lösning som är så bra som möjligt för ditt specifika behov.

Vi utforskar viktiga områden, inklusive kravinsamling, arkitektur och integrationer, skapande av mock-ups för appar, projektplanering och teambuildning, riskidentifiering, utvärdering av driftsmiljön, hantering av online-påverkan, support och underhåll, samt budgetplanering. Denna fas är avgörande för att definiera och förstå alla aspekter av projektet innan genomförandet påbörjas.

Våra huvudsakliga leverabler är genomförandet av projektet enligt den definierade projektplanen, vilket inkluderar att skapa dokumentation, utveckla en acceptansplan och genomföra kontinuerlig projektuppföljning

Acceptancesteget innefattar test och validering, inklusive utbildning, en systemadministrationens guide, en migrationsplan och en go-live-plan, tillsammans med förberedelser för driftsmiljön.

Nu är leverablerna viktiga och det inkluderar övervakning och hantering av teknisk support, planering av support och underhåll, överlämning av projekt och genomförande av projektgenomgång. Detta steg syftar till att säkerställa en smidig övergång och en hög nivå av kvalitet och support i den nya driftsmiljön efter projektets slutförande.

Därefter har vi löpande arbete med tex supportavtal på plats som innehåller en SLA (Service Level Agreement). Därutöver krävs etablering av rutiner och processer för smidig drift och hantering av eventuella problem. Slutligen, en noggrann rapportering säkerställer att alla parter är medvetna om prestationer och eventuella förbättringsområden.

Vi löser branschens största problem

Våra erfarna mjukvarukonsulter levererar skräddarsydda tekniska lösningar som inte bara optimerar effektiviteten utan också ökar konkurrenskraften och löser de mest utmanande problemen inom branschen.